Overslaan en naar de inhoud gaan

De garantie op een goede beveiliging tegen diefstal!

Als u voor een INCERT-gecertificeerde installateur kiest, bent u zeker dat u de juiste keuze maakt. Ze hebben er immers voor gekozen om zich aan zeer strenge kwaliteitseisen te houden. De INCERT-gecertificeerde producten werden vooraf door gespecialiseerde laboratoria geaccrediteerd.

Waarom voor INCERT kiezen?

Betrouwbare en duurzame kwaliteitsproducten die voldoen aan de meest veeleisende criteria!

Uw voordelen

Ontdek de voordelen van INCERT-gecertificeerde anti-diefstalsystemen.

Contacteer ons

Wat uw vraag of opmerking ook is, wij luisteren naar u.

Praktische info en advies

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen
 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
 1. Informeer u  
 2. Vergelijk de oplossingen 
 3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

Algemeen

De conformiteitsverklaring, uw garantie voor kwaliteit!

Uw installateur levert een conformiteitsverklaring af die geldt als kwaliteitsgarantie van de installatie. Alleen onze gecertificeerde installateurs zijn bevoegd om een INCERT-conformiteitsdocument af te leveren. 

Titel

Uw voordelen

Politie
Engagement en samenwerking

Alle INCERT-gecertificeerde alarmcentrales werken nauw samen met de politiediensten en de nationale en internationale overheden om de eindklant een optimale veiligheid te garanderen.

Servicekwaliteit
Servicekwaliteit

Alle operatoren zijn specifiek opgeleide personen die beschikken over de nodige certificaten (wet Tobback – Nato Clearance …). Ze analyseren en handelen alle binnenkomende alarmen af in overeenstemming met de afspraken en de geldende wetgeving. Ze leven de procedures en voorschriften die in overleg met de eindklant en de INCERT-gecertificeerde installateur werden opgesteld, nauwgezet na.

Inbraak
Erkenning en certificatie

Alle INCERT-gecertificeerde alarmcentrales zijn erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij verbinden zich ertoe de toepasselijke wetgeving te allen tijde na te leven. Dit is uitermate belangrijk voor de eindklant indien er zich ernstige feiten voordoen zoals een inbraak, overval of brand. De gecertificeerde alarmcentrales staan ook in voor de verschillende administratieve formaliteiten die door de wetgever zijn opgelegd.

DE FAQ raadplegen

 •  
  1

  Een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming mag de beveiligingswerken waarvoor een certificaat moet worden afgeleverd, alleen uitbesteden aan een onderneming die zelf gecertificeerd is. Het systeem moet in werking worden gesteld door de hoofdbeveiligingsonderneming en niet door de onderaannemer. Het plaatsen van de bekabeling voor het inbraakalarmsysteem mag wel uitbesteed worden aan een bedrijf dat door de FOD Binnenlandse Zaken niet gecertificeerd werd als beveiligingsonderneming en bovendien niet INCERT-gecertificeerd is.
   

 •  
  2

  Neen, de INCERT-certificatie heeft alleen betrekking op de installatie van alarmsystemen.

 •  
  3

  Neen. De INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming verbindt zich ertoe louter INCERT-gecertificeerd alarmmateriaal te installeren. Als er voor een bepaalde toepassing geen gepast gecertificeerd materiaal bestaat, kan hiervoor een uitzondering worden aangevraagd.

 •  
  4

  In feite moet elke detector die de alarmsirenes (binnen- of buitensirene) inschakelt of van op afstand activeert, INCERT-gecertificeerd zijn.

 •  
  5

  Het risiconiveau wordt bepaald op basis van de conclusies van de risicoanalyse en de eventuele vereisten van de voorschrijvers (verzekeringsmaatschappij, architect, studiebureau, ...). 
  Dit zijn de mogelijke risiconiveaus:

  • niveau 1: laag risico
  • niveau 2: matig risico
  • niveau 2+: hoog risico 
  • niveau 3: erg hoog risico
  • niveau 4: maximaal risico

  Voor elk risiconiveau legt de technische nota T 015/2 specifieke eisen op voor de installatie van een inbraakalarmsysteem. Hoe hoger het risiconiveau, hoe strenger de eisen.

  • Het theoretische risiconiveau van de te beveiligen locatie, op basis van de risicoanalyse.
  • Het reële risiconiveau van de inbraakbeveiliging die effectief werd geïnstalleerd. Het reële risiconiveau zou moeten overeenstemmen met het theoretische risiconiveau. In sommige gevallen kan het reële risico verschillen van het theoretische risico, als het om budgettaire of stedenbouwkundige redenen niet mogelijk is om het theoretische risico te dekken.
  • De eventuele aansluiting op een alarmcentrale met INCERT-certificaat.
 •  
  6

  Een INCERT-gecertificeerde installateur mag een INCERT-conformiteitsverklaring afleveren voor zover de installatie:

  • werd onderworpen aan een risicoanalyse,
  • werd geplaatst in overeenstemming met de technische nota T 015/2,
  • uitsluitend is samengesteld uit materiaal dat voorzien is van het INCERT-label.
 •  
  7

  De installateur mag uiteraard onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan een installatie die niet INCERT-gecertificeerd is, maar hij mag alleen een conformiteitsverklaring afleveren waarin wordt vermeld dat deze installatie voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de technische nota T 015/2, als de installatie:

  • werd onderworpen aan een risicoanalyse,
  • werd geplaatst in overeenstemming met de technische nota T 015/2,
  • uitsluitend is samengesteld uit materiaal dat voorzien is van het INCERT-label.
 •  
  8

  De risicoanalyse is een belangrijk element opdat een alarmsysteem de perfecte bescherming biedt tegen het risico en voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Ze moet rekening houden met het te beveiligen gebouw en de inhoud ervan, met de analyse van de interne beperkingen en met de analyse van de externe beperkingen zoals die in detail worden beschreven in het document van de risicoanalyse