Overslaan en naar de inhoud gaan

INCERT: het garantielabel voor alarminstallaties

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat werd ingevoerd door de sector van de inbraakbeveiliging van gebouwen en de verzekeringsmaatschappijen. Later werd het INCERT-label uitgebreid naar de certificatie van antidiefstalsystemen voor voertuigen en van alarmcentrales.

De professionals en INCERT

Het INCERT-label is een vrijwillig kwaliteitslabel dat werd ingevoerd door de sector van de inbraakbeveiliging van gebouwen en de verzekeringsmaatschappijen.

INCERT tot uw dienst

Neem contact met ons op voor elk verzoek om informatie, documenten of het melden van problemen.

Documenten

Download de reglementen en technische nota's.

Waarom INCERT ?

Een gezamenlijk en vrijwillig kwaliteitslabel!
INCERT is sinds 15 jaar het kwaliteitslabel bij uitstek voor diefstalbeveiliging van gebouwen en voertuigen.

Het INCERT-label werd ingevoerd door de sector van de inbraakbeveiliging van gebouwen en de in beveiliging gespecialiseerde studiebureaus. Later werd het uitgebreid naar de certificatie van diefstalpreventie van voertuigen en de certificatie van alarmcentrales.

Om u te beschermen tegen diefstal of inbraak, moet u op een betrouwbare beveiligingsketen kunnen rekenen. Daarom certificeert INCERT zowel de installateurs die beantwoorden aan een zeer hoog serviceniveau als de kwaliteitsproducten die ze gebruiken in de installaties. 

Deze integrale aanpak biedt vele voordelen voor alle betrokken partijen:

 • De gebruiker weet dat hij over een kwalitatieve installatie beschikt die voldoet aan zijn behoeften en gebaseerd is op een gepersonaliseerde risicoanalyse.
 • De verzekeringmaatschappij kan met een gerust gemoed verzekeringspolissen uitschrijven omdat ze weet dat het risico op correcte wijze wordt gedekt.
 • De beveiligingsonderneming toont aan dat ze een betrouwbare partner is en dat ze kwalitatief werk levert.
 • De fabrikanten kunnen hun producten makkelijker verdelen aangezien de kwaliteit ervan door een certificatieorganisme wordt gegarandeerd en gecontroleerd.

Vrijwillige certificatie!

Een INCERT-gecertificeerde onderneming worden of een product laten certificeren gebeurt in de eerste plaats op vrijwillige basis. Op die manier verbindt de onderneming zich ertoe om de reglementen van het label na te leven en zich te houden aan de technische voorschriften van de technische nota’s. Het wijst eveneens op een sterk gevoel voor kwaliteitswerk. Een onderneming die haar product laat certificeren, verbindt zich tot een kwaliteitsaanpak die erkend en gecontroleerd wordt door erkende laboratoria.

Een gezamenlijk kwaliteitslabel
Of het nu om een onderneming of een product gaat, de certificatie staat voor een duurzame kwaliteit die wordt gecontroleerd en gevalideerd door een erkend en gemachtigd certificatieorganisme. De eerste stap bestaat er dus in contact op te nemen met een certificatieorganisme dat voor de gewenste sector is gemachtigd.

Neem contact op met een erkend certificeringsorgaan

 

Activiteitensector
certificATIE
Contact
Indringing in gebouwen

Installateur alarmen

            

Producten

ANPI/VINCOTTE

            

ANPI/KIWA Nederland B.V./IMQ

Voertuigen

Inbouwbedrijf

Producten

            

ANPI

ANPI

            
Alarmcentrales Onderneming ANPI
Gebouwen - Videobewaking Installateur ANPI/VINCOTTE
Gebouwen - Videobewaking Distributeur ANPI/VINCOTTE

 

 

Logo ANPI

Contact bij ANPI

Div. Certificatie                    
Grandbonpré 1                     
1348 Louvain-La-Neuve                 
Tel. : 02/234 36 10       
                              
www.anpi.be - certification@anpi.be    

Logo Vinçotte

Contact bij VINCOTTE BELGIUM

Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan, 35 B
1800 Vilvoorde
Tel. : 0476/22 90 02
Fax : 02/674 59 59
www.vincotte.com - incert@vincotte.be

Telefication logo

Contact bij KIWA Nederland B.V.

Wilmersdorf 50                  
7327 AC Apeldoorn                    
NEDERLAND
Tel.: +31 88 998 3618 
www.kiwa.com/nl/en/specials/fire-safety-and-security/                       

Logo IMQ

Contact bij IMQ S.p.A.

Via Quintiliano 43
I - 20138 Milano
Tel.: 0250731
www.imq.it  - info@imq.it

De FAQ voor professionals

Door hieronder het domein te selecteren dat u interesseert, vindt u alle veelgestelde vragen voor dit domein terug.

 •  
  1

  Een alarmcentrale die een INCERT-certificatie wenst, moet het volgende raadplegen:

  • Het reglement met betrekking tot de alarmcentrales in de rubriek 'Reglementen'.
  • De lijst van certificatieorganismen om een organisme naar keuze te contacteren (als er meerdere zijn). Het certificatieorganisme zal u alle nodige documenten met nuttige informatie over de certificatieprocedure bezorgen. Een controleorgaan, dat wordt aangesteld door het certificatieorganisme, zal onderzoeken in welke mate de alarmcentrale in orde is met het certificatiereglement en met de vereisten die beschreven worden in de technische specificaties betreffende de alarmcentrales T 020. Deze specificaties kunnen tegen betaling verkregen worden via de rubriek ‘Technische nota’s'. De alarmcentrale kan pas gecertificeerd worden wanneer bevestigd is dat ze in overeenstemming is met de technische specificaties en met het certificatiereglement.
 •  
  2

  Het beheercomité van het INCERT-label heeft intern een werkgroep opgericht die een actieplan moet opstellen ter promotie van het INCERT-label bij de verschillende doelgroepen.

  Beveiligingsondernemingen zijn met hun offertes en verkoopargumenten uiteraard de eerstelijnspromotoren van dit label. Ook de beroepsfederaties, de studiebureaus en de verzekeringsmaatschappijen spelen hierbij een belangrijke rol.
   

 •  
  3

  De officiële documenten kunt u bestellen bij het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité).

  Bluepoint Building
  A. Reyerslaan 80 
  1030 Brussel
  Tel. : 02/706 85 70 

  centraloffice@ceb-bec.be 
  https://www.ceb-bec.be/nl/publicaties

 •  
  4

  Alle vragen die in deze vragenlijst zijn opgenomen, moeten uitsluitend worden beschouwd in het kader van de INCERT-certificatie VIDEO.

  • De vragen met betrekking tot het wettelijke gedeelte verwijzen naar de voorschriften die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn.
  • De vragen over het reglement hebben betrekking op het certificatiereglement voor ondernemingen voor videobewaking die van toepassing zijn op het moment van het examen.
  • De technische vragen hebben betrekking op de technische kennis die sinds 1 januari 2017 van toepassing is.
  • De vragen met betrekking tot de T 030 zijn gebaseerd op de T 030 ed1, eventueel aangevuld met de gepubliceerde amendementen.

  Om de titel van specialist te verkrijgen, moet de kandidaat minstens 80 % behalen in elk van de vier kennisgebieden en 85 % op het totaal van de vier kennisgebieden.
   

 •  
  5

  Neen, er is geen minimumquotum. Het personeel moet echter wel de opleidingen gevolgd hebben die (wettelijk) nodig zijn om een goede kennis te hebben van het materiaal dat gebruikt wordt.

 •  
  6

  Ja, deze procedure staat in het reglement INCERT 129. In dit document worden de voorwaarden gepreciseerd waaraan voldaan moet zijn. Het document beschrijft de vereenvoudigde procedure (overbrugging) voor een onderneming die al een INCERT-certificatie heeft en nog een certificatie voor een ander vakgebied wil verkrijgen. Het moet om een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming gaan die ook een INCERT-certificatie als onderneming voor videobewaking wil aanvragen, of om een INCERT-gecertificeerde onderneming voor videobewaking die ook als beveiligingsonderneming een INCERT-certificatie wil aanvragen.

  De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een onderneming die al voor een bepaald vakgebied (videobewaking of inbraakbeveiliging) gecertificeerd werd, een certificatie in een ander vakgebied kan krijgen:

  • De aanvraag moet dezelfde rechtspersoonlijkheid en dezelfde vestiging betreffen.
  • De onderneming moet haar certificatieaanvraag voor het tweede vakgebied indienen bij hetzelfde certificatieorganisme als voor het vakgebied waarvoor ze al gecertificeerd is.
  • De INCERT-certificatie voor het eerste, goedgekeurde vakgebied moet al minstens 3 jaar toegekend zijn en de certificatie mag in de 3 laatste jaren niet geschorst zijn geweest.
 •  
  7

  De analyse van de behoeften is een belangrijk element opdat een videobewakingssysteem perfect voldoet aan de beoogde doelstellingen en de behoeften van de gebruiker. Ze moet rekening houden met de risicoanalyse en de inhoud ervan, met de analyse van de interne beperkingen en met de analyse van de externe beperkingen zoals die in detail worden beschreven in de technische nota T 030.

 •  
  8

  Om een systeem te laten certificeren, raadpleegt u:

  • Het reglement met betrekking tot de certificatie van beveiligingssystemen voor mobiele objecten in de rubriek Reglementen
  • De lijst van certificatieorganismen om een organisme naar keuze te contacteren (als er meerdere zijn). Het certificatieorganisme zal u alle nodige documenten met nuttige informatie over de certificatieprocedure bezorgen. Dit organisme zal u ook een lijst bezorgen met controleorganen (laboratoria) waar de systeemtesten en -proeven uitgevoerd zullen worden. Het systeem kan pas gecertificeerd worden wanneer in het verslag van het laboratorium bevestigd wordt dat het in overeenstemming is met de technische specificaties. De technische specificaties kunnen besteld worden via de website van het BEC (https://www.ceb-bec.be/nl/publicaties)
 •  
  9

  Een inbouwbedrijf dat een INCERT-certificatie wenst, moet het volgende raadplegen:

  • Het reglement met betrekking tot de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen voor mobiele objecten in de rubriek Reglementen
  • De lijst van certificatieorganismen om een organisme naar keuze te contacteren (als er meerdere zijn). Het certificatieorganisme zal u alle nodige documenten met nuttige informatie over de certificatieprocedure bezorgen. Een controleorgaan, dat wordt aangesteld door het certificatieorganisme, zal onderzoeken in welke mate het inbouwbedrijf in orde is met het reglement en overgaan tot de controle van een installatie om na te gaan of de werken werden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten die beschreven worden in de technische specificaties betreffende de plaatsingsvoorschriften. Deze specificaties kunnen tegen betaling verkregen worden via de rubriek ‘Technische nota’s'. Het inbouwbedrijf kan pas gecertificeerd worden wanneer bevestigd is dat het in overeenstemming is met de technische specificaties en met de reglementen.
 •  
  10

  De risicoanalyse is een belangrijk element opdat een alarmsysteem de perfecte bescherming biedt tegen het risico en voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Ze moet rekening houden met het te beveiligen gebouw en de inhoud ervan, met de analyse van de interne beperkingen en met de analyse van de externe beperkingen zoals die in detail worden beschreven in het document van de risicoanalyse

 •  
  11

  Heel eenvoudig!
  Neem eerst en vooral contact op met een van de twee certificatieorganismen die door het beheercomité van het INCERT-label worden erkend, met name ANPI en VINÇOTTE, om u te informeren over de reglementen met betrekking tot videobewaking en over de technische nota T 030.

  Waar vind ik het reglement voor de installateurs en de examenvragen?
  De examenvragen en andere reglementen zijn beschikbaar op de INCERT-website.

  U bent al minstens 3 maanden INCERT-gecertificeerd voor gebouwen (inbraak)? Dan komt u in aanmerking voor een overbrugging.

  Er bestaat namelijk een vereenvoudigde procedure voor een onderneming die al INCERT-gecertificeerd is op het vlak van INBRAAK. De voorwaarden en de procedure vindt u in het document INCERT 129 'Overbrugging' en zijn ook beschikbaar op de INCERT-website.

  Technische nota T 030
  De technische nota T 030, waarin de voorschriften voor de installaties van videobewakingssystemen zijn opgenomen, kan voor de prijs van € 55 (excl. btw) aangekocht worden via de webshop van het BEC.

  Specialisten en examen
  Duid binnen uw onderneming vervolgens twee specialisten aan. De rol van de specialist is de offertes te valideren en ervoor te zorgen dat de installatie die aan de klant werd aangeboden naar behoren werkt.
  Om zijn deskundigheid te bewijzen, moet de specialist een examen afleggen in een door het BEC erkend examencentrum. VOLTA heeft reeds data gepland waarvoor u zich nu al kunt inschrijven. De prijs voor dit examen bedraagt € 150 (excl. btw) per persoon.

  Overzicht van de links

 •  
  12

  Inschrijven voor het examen en eraan deelnemen is alleen mogelijk bij een door het BEC erkend opleidingscentrum. Op dit moment is alleen VOLTA erkend.
  Inschrijven kan via de website van VOLTA


   

Praktische info en advies

Gecertificeerde veiligheid: de strenge normen van de INCERT-certificering versus de Europese normen.

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen
Nederlands
De nieuwe T030/2: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR CAMERASYSTEMEN komt eraan.

Sinds 2015 bestaat INCERT VIDEO, zijnde een erkend kwaliteitslabel voor de vergunde installateurs van camerasystemen. Het gaat hier om een vrijwillig certificatiesysteem voor “videobewaking”. De voorschriften waaraan een videobewakingsinstallatie moet voldoen zijn beschreven in de technische nota T030, DEEL 2: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR  CAMERASYSTEMEN.

Videobewaking
Nederlands
Newsletter van de maand mei 2023
Alarmsystemen
Nederlands