Overslaan en naar de inhoud gaan
camera

De nieuwe T030/2: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR CAMERASYSTEMEN komt eraan.

Sinds 2015 bestaat INCERT VIDEO, zijnde een erkend kwaliteitslabel voor de vergunde installateurs van camerasystemen. Het gaat hier om een vrijwillig certificatiesysteem voor “videobewaking”. De voorschriften waaraan een videobewakingsinstallatie moet voldoen zijn beschreven in de technische nota T030, DEEL 2: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR  CAMERASYSTEMEN. Deze nota kan aangekocht worden via de webshop van het NBN. De eerste T030 is gepubliceerd in 2015. De technologie evolueert zeer snel en de software voor beeldanalyse biedt elke dag meer mogelijkheden. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten uit de praktijk in de loop van de jaren ontstaan. Tijd dus om de T030 uit 2015 een stevige upgrade te geven. Een beperkte werkgroep heeft deze werkzaamheden ondertussen voltooid en een aangepaste T030/2 zal in de loop van Q3/2024 gepubliceerd worden.


Wat is er gewijzigd?
Het proces is beter gestructureerd. Naast de klassiekers zoals toepassingsgebied, normatieve referenties en definities is getracht om de verschillende stappen in het proces chronologisch en inhoudelijk beter te beschrijven. Zo wordt er duidelijk begonnen met het bepalen van de behoeften om vervolgens op basis hiervan een gedetailleerde studie en ontwerp te kunnen maken. Eenmaal deze studie en ontwerp gebeurd zijn, kan begonnen worden met de voorbereiding van de installatie, gevolgd door de installatie. Nadat deze voltooid is volgt de oplevering, de opstelling van het technisch dossier en tenslotte het onderhoud en de klantenservice. Tot slot zijn er meerdere bijlagen toegevoegd om de inhoud verder te verduidelijken.

2 belangrijke bepalende parameters worden hier kort toegelicht zijnde prestatiegraden voor het camerasysteem en de cameratoepassingen.


Prestatiegraden voor het camerasysteem
Bij het ontwerp van de installatie wordt met vier prestatiegraden rekening gehouden. De prestatiegraden worden vastgelegd volgens de waarschijnlijkheid en gevolgen van een incident: 

  • Prestatiegraad 1: minimum (weinig waarschijnlijk, weinig gevolgen); 
  • Prestatiegraad 2: gemiddeld (waarschijnlijk, weinig gevolgen);
  • Prestatiegraad 3: hoog (weinig waarschijnlijk, belangrijke gevolgen);
  • Prestatiegraad 4: zeer hoog (waarschijnlijk, belangrijke gevolgen).

De vereiste prestatiegraad wordt per camera bepaald door de specialist INCERT Video en/of de voorschrijver op basis van gegevens van de klant en het resultaat van de risicoanalyse. 

De risicoanalyse wordt opgesteld door de specialist INCERT-Video.

De prestatiegraden en cameratoepassingen staan los van elkaar.

De gemeenschappelijke apparatuur mag opgesplitst worden maar beantwoordt steeds aan de eisen van de hoogste prestatiegraad en de hoogste cameratoepassing van de camera’s die er respectievelijk mee verbonden zijn. De voorgestelde resolutie van de cameratoepassing is afhankelijk van het doelwit.

Voor andere toepassingen dienen specifieke rekentools gebruikt te worden, waarvan het resultaat terug te vinden is in het technisch dossier.


De cameratoepassingen 
Als cameratoepassingen worden beschouwd, de toepassingen die worden gespecificeerd per lokaal, plaats, toegangspunt en zone waar bewaking nodig is. De cameratoepassingen worden bepaald op basis van de gegevens die door de klant of zijn vertegenwoordiger (bv.: studiebureau) worden bezorgd.

De cameratoepassingen zijn de volgende:

  • Bewaking

  • Detectie

  • Observatie

  • Herkenning

  • Identificatie

  • Inspectie

Voor de verschillende cameratoepassingen worden de pixels/m(minimumwaarde), minimale beelden per seconde en mm/pixel(maximumwaarde) gegeven in een tabel. 


Verder proces
Zoals in de vorige T030 is er als leidraad bij het ontwerp een tabel opgenomen die aangeeft of een functionaliteit verplicht of aanbevolen is in functie van de prestatiegraad. Zo is bv een inklimbeveiliging aanbevolen voor prestatiegraad 3 en verplicht voor prestatiegraad 4.

Ook de inhoud van het technisch dossier is uitgebreid beschreven in de T030/2.


Besluit
Bedoeling van de herziene T030/2 is om het INCERT Video label een nieuw elan te geven omdat met de toename van de installateurs voor camerasystemen een kwaliteitslabel noodzakelijk is.

Dit maakt dat het examen specialist INCERT Video bij Volta tijdelijk opgeschort is. Dit zal aangepast worden aan de nieuwe technische nota. De huidige specialisten INCERT Video zullen een verplichte informatie sessie moeten volgen voor de verlenging van hun getuigschrift.

INCERT plant binnenkort de nodige Webinars en meetings om deze nieuwe T030/2 toe te lichten en om het INCERT Video kwaliteitslabel te promoten naar de installateurs en stakeholders. 
Auteurs : Danny Hermans, VOLTA vzw/Patrick Van Liempt, ALIA Security

Inlichtingen type
Professionele informatie

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen

Ontdek de animatiefilm

Algemeen