Overslaan en naar de inhoud gaan

De zekerheid van een waardevol videobewakingssysteem

Als u voor de installatie van uw toekomstig videobewakingssysteem kiest voor een INCERT-gecertificeerde installateur, bent u zeker dat u de juiste keuze maakt. Deze installateurs hebben er immers voor gekozen om zich aan zeer strenge kwaliteitseisen te houden. Het is dus een hele kwaliteitsketen die gewaarborgd wordt.

Meer weten?

Een duurzame, hoogwaardige installatie die aan hoge eisen voldoet.

Uw voordelen

Ontdek de voordelen van INCERT gecertificeerde alarmsystemen.

Contacteer ons

Wat uw vraag of opmerking ook is, wij staan voor u klaar!

Gecertificeerde installateurs hun producten aankopen bij INCERT-gecertificeerde distributeurs en zich regelmatig laten controleren door gemandateerde certificatieorganismen. Het is dus een hele kwaliteitsketen die gewaarborgd wordt.
Alleen gecertificeerde installateurs zijn gemachtigd om u een INCERT-conformiteitsverklaring te bezorgen.
 

Titel

Uw voordelen

Betrouwbaarheid voor een gerust en veilig gevoel!
Betrouwbaarheid voor een gerust en veilig gevoel!

Uw videobewakingssysteem moet in alle omstandigheden feilloos instaan voor de bewaking. Alleen het INCERT-kwaliteitslabel biedt u de garanties van een betrouwbaar alarmsysteem, geplaatst door een INCERT-gecertificeerde professionele installateur.

Met INCERT kunt u met andere woorden op beide oren slapen.

Erkenning van het label door de verzekeringssector
Erkenning van het label door de verzekeringssector

De verzekeringssector erkent de meerwaarde van het INCERT-kwaliteitslabel.

Professionalisme en expertise
Professionalisme en expertise

De door INCERT gecertificeerde installateurs hebben ervoor gekozen om zeer strenge kwaliteitsregels na te leven. Deze regels staan borg voor een optimale en permanente beveiliging.

De INCERT-gecertificeerde installateurs:

 • mogen alleen INCERT-gecertificeerde beveiligingsproducten en -systemen gebruiken
 • moeten de installaties plaatsen volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de gedetailleerde bestekken die door het INCERT-kwaliteitslabel worden opgelegd
 • geven hun klanten duidelijke informatie en glashelder advies over de verschillende installatieopties en aangeboden diensten
 • bieden een dienst-na-verkoop aan
 • worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijk controleorganisme

Bij elke installatie wordt een INCERT-conformiteitsverklaring afgeleverd. Deze geldt als bewijs dat het systeem werd geïnstalleerd in overeenstemming met de bijzonder strenge eisen van het INCERT-label.

De FAQ raadplegen

Alleen de distributeurs en installateurs die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-label gebruiken. De installateurs mogen gebruikmaken van het label als ze voldoen aan de reglementen en aan de technische nota T 030 en hiervoor gecertificeerd zijn.

 •  
  1

  Een INCERT-gecertificeerde installateur van videobewakingssystemen mag de beveiligingswerken waarvoor een certificaat moet worden afgeleverd, alleen uitbesteden aan een installateur die zelf gecertificeerd is. Het systeem moet in werking worden gesteld door de hoofdinstallateur van het videobewakingssysteem en niet door de onderaannemer. Het plaatsen van de bekabeling voor het videobewakingssysteem mag wel uitbesteed worden aan een niet-gecertificeerd bedrijf.

 •  
  2

  Neen. Alleen een installateur die gecertificeerd is voor videobewakingssystemen mag een INCERT-conformiteitsverklaring VIDEOBEWAKING afleveren.

  Sommige installateurs zijn echter voor verschillende systemen gecertificeerd (bv.: alarmsysteem en videobewakingssysteem) en mogen dus beide certificaten afleveren.

 •  
  3

  Alle vragen die in deze vragenlijst zijn opgenomen, moeten uitsluitend worden beschouwd in het kader van de INCERT-certificatie VIDEO.

  • De vragen met betrekking tot het wettelijke gedeelte verwijzen naar de voorschriften die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn.
  • De vragen over het reglement hebben betrekking op het certificatiereglement voor ondernemingen voor videobewaking die van toepassing zijn op het moment van het examen.
  • De technische vragen hebben betrekking op de technische kennis die sinds 1 januari 2017 van toepassing is.
  • De vragen met betrekking tot de T 030 zijn gebaseerd op de T 030 ed1, eventueel aangevuld met de gepubliceerde amendementen.

  Om de titel van specialist te verkrijgen, moet de kandidaat minstens 80 % behalen in elk van de vier kennisgebieden en 85 % op het totaal van de vier kennisgebieden.
   

 •  
  4

  Neen, er is geen minimumquotum. Het personeel moet echter wel de opleidingen gevolgd hebben die (wettelijk) nodig zijn om een goede kennis te hebben van het materiaal dat gebruikt wordt.

 •  
  5

  Ja, deze procedure staat in het reglement INCERT 129. In dit document worden de voorwaarden gepreciseerd waaraan voldaan moet zijn. Het document beschrijft de vereenvoudigde procedure (overbrugging) voor een onderneming die al een INCERT-certificatie heeft en nog een certificatie voor een ander vakgebied wil verkrijgen. Het moet om een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming gaan die ook een INCERT-certificatie als onderneming voor videobewaking wil aanvragen, of om een INCERT-gecertificeerde onderneming voor videobewaking die ook als beveiligingsonderneming een INCERT-certificatie wil aanvragen.

  De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een onderneming die al voor een bepaald vakgebied (videobewaking of inbraakbeveiliging) gecertificeerd werd, een certificatie in een ander vakgebied kan krijgen:

  • De aanvraag moet dezelfde rechtspersoonlijkheid en dezelfde vestiging betreffen.
  • De onderneming moet haar certificatieaanvraag voor het tweede vakgebied indienen bij hetzelfde certificatieorganisme als voor het vakgebied waarvoor ze al gecertificeerd is.
  • De INCERT-certificatie voor het eerste, goedgekeurde vakgebied moet al minstens 3 jaar toegekend zijn en de certificatie mag in de 3 laatste jaren niet geschorst zijn geweest.
 •  
  6

  De analyse van de behoeften is een belangrijk element opdat een videobewakingssysteem perfect voldoet aan de beoogde doelstellingen en de behoeften van de gebruiker. Ze moet rekening houden met de risicoanalyse en de inhoud ervan, met de analyse van de interne beperkingen en met de analyse van de externe beperkingen zoals die in detail worden beschreven in de technische nota T 030.

 •  
  7

  Heel eenvoudig!
  Neem eerst en vooral contact op met een van de twee certificatieorganismen die door het beheercomité van het INCERT-label worden erkend, met name ANPI en VINÇOTTE, om u te informeren over de reglementen met betrekking tot videobewaking en over de technische nota T 030.

  Waar vind ik het reglement voor de installateurs en de examenvragen?
  De examenvragen en andere reglementen zijn beschikbaar op de INCERT-website.

  U bent al minstens 3 maanden INCERT-gecertificeerd voor gebouwen (inbraak)? Dan komt u in aanmerking voor een overbrugging.

  Er bestaat namelijk een vereenvoudigde procedure voor een onderneming die al INCERT-gecertificeerd is op het vlak van INBRAAK. De voorwaarden en de procedure vindt u in het document INCERT 129 'Overbrugging' en zijn ook beschikbaar op de INCERT-website.

  Technische nota T 030
  De technische nota T 030, waarin de voorschriften voor de installaties van videobewakingssystemen zijn opgenomen, kan voor de prijs van € 55 (excl. btw) aangekocht worden via de webshop van het BEC.

  Specialisten en examen
  Duid binnen uw onderneming vervolgens twee specialisten aan. De rol van de specialist is de offertes te valideren en ervoor te zorgen dat de installatie die aan de klant werd aangeboden naar behoren werkt.
  Om zijn deskundigheid te bewijzen, moet de specialist een examen afleggen in een door het BEC erkend examencentrum. VOLTA heeft reeds data gepland waarvoor u zich nu al kunt inschrijven. De prijs voor dit examen bedraagt € 150 (excl. btw) per persoon.

  Overzicht van de links

 •  
  8

  Inschrijven voor het examen en eraan deelnemen is alleen mogelijk bij een door het BEC erkend opleidingscentrum. Op dit moment is alleen VOLTA erkend.
  Inschrijven kan via de website van VOLTA


   

Praktische info en advies

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen

Ontdek de animatiefilm

Algemeen