Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestaat er een vereenvoudigde procedure als een installateur al voor een ander INCERT-vakgebied gecertificeerd is?

Ja, deze procedure staat in het reglement INCERT 129. In dit document worden de voorwaarden gepreciseerd waaraan voldaan moet zijn. Het document beschrijft de vereenvoudigde procedure (overbrugging) voor een onderneming die al een INCERT-certificatie heeft en nog een certificatie voor een ander vakgebied wil verkrijgen. Het moet om een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming gaan die ook een INCERT-certificatie als onderneming voor videobewaking wil aanvragen, of om een INCERT-gecertificeerde onderneming voor videobewaking die ook als beveiligingsonderneming een INCERT-certificatie wil aanvragen.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een onderneming die al voor een bepaald vakgebied (videobewaking of inbraakbeveiliging) gecertificeerd werd, een certificatie in een ander vakgebied kan krijgen:

  • De aanvraag moet dezelfde rechtspersoonlijkheid en dezelfde vestiging betreffen.
  • De onderneming moet haar certificatieaanvraag voor het tweede vakgebied indienen bij hetzelfde certificatieorganisme als voor het vakgebied waarvoor ze al gecertificeerd is.
  • De INCERT-certificatie voor het eerste, goedgekeurde vakgebied moet al minstens 3 jaar toegekend zijn en de certificatie mag in de 3 laatste jaren niet geschorst zijn geweest.