Overslaan en naar de inhoud gaan

Alarmcentrales

Alleen de alarmcentrales die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-label gebruiken. 

Waarom kiezen voor monitoring op afstand?

Als u de monitoring van uw alarmsysteem toevertrouwt aan een door INCERT gecertificeerde centrale bent u zeker van de goede keuze te maken.

Uw voordelen

Ontdek de voordelen van monitoring!

Contacteer ons

Wat uw vraag of opmerking ook is, wij staan klaar voor u.

Alleen de alarmcentrales die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-label gebruiken. Om te worden gecertificeerd, moet de alarmcentrale voldoen aan het 'Reglement voor de certificatie van alarmcentrales' en aan de technische nota T 020 die uitgegeven werd door het BEC-CEB. Een beheercomité van het INCERT-label waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, bepaalt de certificatieregels. Dit comité verleent machtiging aan de certificatieorganismen en ziet erop toe dat het label correct wordt gebruikt en gepromoot.

Titel

Uw voordelen

Politie
Engagement en samenwerking

Alle INCERT-gecertificeerde alarmcentrales werken nauw samen met de politiediensten en de nationale en internationale overheden om de eindklant een optimale veiligheid te garanderen.

Professionalisme en expertise
Professionalisme en expertise

Alle gecertificeerde alarmcentrales voldoen aan de veiligheidsnormen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden opgelegd en aan de INCERT-voorschriften. Zij werken tevens met back-upprocedures en -systemen en garanderen een permanente opvolging van alle binnenkomende alarmen. Dit geldt zowel voor de software, hardware en gebouwen als voor het personeel.

Erkenning en certificatie
Erkenning en certificatie

Alle INCERT-gecertificeerde alarmcentrales zijn erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij verbinden zich ertoe de toepasselijke wetgeving te allen tijde na te leven. Dit is uitermate belangrijk voor de eindklant indien er zich ernstige feiten voordoen zoals een inbraak, overval of brand. De gecertificeerde alarmcentrales staan ook in voor de verschillende administratieve formaliteiten die door de wetgever zijn opgelegd.

Servicekwaliteit
Servicekwaliteit

Alle operatoren zijn specifiek opgeleide personen die beschikken over de nodige certificaten (wet Tobback – Nato Clearance …). Ze analyseren en handelen alle binnenkomende alarmen af in overeenstemming met de afspraken en de geldende wetgeving. Ze leven de procedures en voorschriften die in overleg met de eindklant en de INCERT-gecertificeerde installateur werden opgesteld, nauwgezet na.

"DANKZIJ HET INCERT-KWALITEITSLABEL KAN IK MIJN INSTALLATEUR, MIJN APPARATUUR EN MIJN MONITORING PARTNER KIEZEN." - Dhr. Albert Dupont, Sales Manager bij Delhaize