Overslaan en naar de inhoud gaan
golden rules

Hoe kiest u een alarmsysteem? 3 gouden regels

 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
  1. Informeer u  
  2. Vergelijk de oplossingen 
  3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

1. Laat u informeren en besluit niet onder druk 

Haastig handelen of onder druk van een verkoper is geen ideale situatie. Een alarminstallatie is een investering voor vele jaren. Het is dus van essentieel belang dat u zich informeert over de verschillende oplossingen.

2. Vergelijking oplossingen 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de alarmsystemen die vandaag worden aangeboden. Daarom is het van essentieel belang zorgvuldig te vergelijken, rekening houdend met de voorgestelde technologie, de aangeboden diensten en de totale kosten van uw toekomstig alarmsysteem.

Vergelijk de voorgestelde installatie
De oplossing die u zal worden voorgesteld, moet het resultaat zijn van een echte risicoanalyse en het systeem moet aan uw behoeften zijn aangepast. Rekening houden met het te beveiligen eigendom, de verschillende mogelijke toegangen, het al dan niet aanwezig zijn van dieren en de mogelijke risico's van storingen zijn enkele van de basiselementen waarmee uw installateur rekening moet houden.
Het aantal en het type van de voorgestelde detectoren zijn ook belangrijk om een installatie van goede kwaliteit te garanderen.

De voorgestelde installatie en de aansluiting van de centraaldoos zijn medebepalend voor de kwaliteit van de installatie. Voor INCERT wordt alleen een vaste aansluiting voor de stroomvoorziening van de centraaldoos aanvaard. 
De installatie van een binnen sirene en een buiten sirene met flits zijn eveneens belangrijk. Naast de afschrikkende functie van de buiten sirene, spelen deze sirenes een sleutelrol wanneer sabotage of indringing is ontdekt.  Het zeer hoge geluidsniveau van deze sirenes zal dieven storen en wegjagen. 

Opmerking: Zelfs als er geen buiten sirene is, vereist de wetgeving de installatie van een flits dat zichtbaar is vanaf de openbare weg wanneer de binnen sirene kan worden gehoord door derden die zich niet in het beschermde domein bevinden. INCERT gecertificeerde buiten sirenes bevatten deze flits.
 
Vergelijking van de aangeboden technologieën
Er zijn verschillende technologieën en systemen: bekabelde systemen, draadloze of radiosystemen en hybride systemen.

Draadloos systeem
In een draadloos systeem wordt meestal alleen de centrale eenheid van 230V voorzien en worden alle verbindingen tussen deze eenheid en de verschillende detectoren of toetsenborden via radio gemaakt. De detectoren en toetsenborden hebben batterijen die regelmatig moeten worden vervangen. 
Een draadloos systeem is over het algemeen duurder in aanschaf, maar de installatie is uiteraard eenvoudiger in het geval van een bestaande woning.  Het installatiegemak door de radiogolven is ook een achilleshiel. 
De kwaliteit van de transmissie kan variëren naar gelang van de verbouwingen die later aan het gebouw zouden worden aangebracht of door toevoeging van andere draadloze producten.
Elke INCERT-gecertificeerde installateur is verplicht zijn installatie te testen in een gedegradeerde modus om de immuniteitsmarge voor deze variaties te controleren. 

Deze radiogolven zijn ook een ingang voor sabotage. Met behulp van een stoorzender is het voor dieven mogelijk de goede ontvangst en uitzending van de golven te verstoren. Het is daarom van essentieel belang dat de componenten deze interferentie detecteren.  
In het kader van een installatie die in overeenstemming is met de INCERT-voorschriften, wordt een 100% draadloze installatie alleen aanvaard voor lage risico's (niveau 1). Bovendien moeten, om INCERT-goedgekeurd te worden, alle radio-onderdelen ook ten minste graad 2 zijn volgens de Europese norm (EN 50131-5-3).


Bedraad of bekabeld systeem
Bij een bekabeld systeem worden alle verbindingen gemaakt via kabels en worden de verschillende detectoren rechtstreeks gevoed door de centraaldoos. De in deze centraaldoos geïnstalleerde back-upbatterijen garanderen eveneens een autonome werking gedurende 24 tot 48 uur in geval van stroomuitval. Deze bekabelde verbindingen maken een permanente bewaking van de verschillende detectoren mogelijk en bieden dus een extra garantie tegen eventuele sabotage.
Uiteraard is de installatie van een bekabeld systeem in een bestaand gebouw beperkter dan die van een draadloos systeem, omdat er kabelgoten of -buizen nodig zijn. Maar in het geval van een nieuw gebouw, een ingrijpende renovatie of wanneer er sprake is van valse plafonds, kunnen deze werkzaamheden gemakkelijk worden voorzien en in aanmerking worden genomen. 
Een bekabeld systeem kan bij alle risiconiveaus worden geïnstalleerd. De ongevoeligheid van bekabelde systemen voor radio-interferentie en pogingen tot storing, als ook het feit dat de batterijen niet hoeven te worden vervangen, zijn onmiskenbare voordelen.
Deze bekabelde systemen verdienen daarom de voorkeur voor hogere risico's en moeten worden aanbevolen voor alle niet-residentiële installaties. 
Voor INCERT is een bekabelde installatie verplicht voor risiconiveaus 2+; 3 en 4. 

Hybride systeem
Een hybride installatie maakt over het algemeen gebruik van radiogolven tussen de detectoren en de centraaldoos; de verbindingen met de sirenes, flitsen en één of meer bedieningspanelen zullen echter bekabeld zijn.
Voor installaties met een laag risico (niveau 1) en een gemiddeld risico (niveau 2) zal een hybride systeem worden gebruikt. De risico's die verbonden zijn aan het gebruik van radiogolven in een draadloos systeem zijn ook hier van toepassing.  Het feit dat er een bekabelde verbinding is tussen de centraaldoos en de buiten en binnen sirenes verhoogt echter de betrouwbaarheid van de installatie in vergelijking met een 100% radiosysteem. Als er interferentie wordt gedetecteerd, zal een alarmsignaal de sirenes activeren.

Vergelijking van de totale kosten van uw installatie en de aangeboden diensten
Helaas is er soms een aanzienlijk verschil tussen de initiële kosten en de totale kosten. Een alarminstallatie wordt niet geplaatst voor 1 of 2 jaar maar voor vele jaren en daarom moet rekening worden gehouden met de initiële kosten en de terugkerende kosten. Sommige oplossingen bieden een beperkte initiële kostprijs, maar met hoge terugkerende kosten.
De initiële kosten zijn natuurlijk het gemakkelijkst te vergelijken. Dit is wat u zult betalen wanneer u uw installatie opstart.

Terugkerende kosten kunnen veelvoudig zijn.

  • De kosten van jaarlijks onderhoud
  • De eventuele kosten van een verbinding met een alarmcentrale.
  • Mogelijke kosten in verband met bepaalde diensten.

Ons advies luidt als volgt:

  • Vraag altijd meerdere offertes aan om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken
  • Beschouw een installatie over meerdere jaren (tussen 5 en 10 jaar) om een zo nauwkeurig mogelijke vergelijking te krijgen. Voor terugkerende kosten is het ook van belang rekening te houden met de mogelijke herzieningsformules van de aangekondigde prijzen.

Huren of kopen
De laatste jaren zijn er huurmogelijkheden op de markt verschenen. Ook hier is het belangrijk te vergelijken of een dergelijke formule al dan niet geschikt is voor uw specifieke geval, rekening houdend met het feit dat een alarminstallatie een levensduur heeft van 10 tot 20 jaar. 


3. Kies met kennis

De oplossing die u wordt voorgesteld, moet het resultaat zijn van een echte risicoanalyse en het systeem moet aan uw behoeften zijn aangepast. Rekening houden met het te beveiligen eigendom, de verschillende mogelijke toegangen, het al dan niet aanwezig zijn van dieren en de mogelijke risico's van storingen zijn enkele van de basiselementen waarmee uw installateur rekening moet houden.

De keuze om voor 100% eigenaar te worden van uw installatie en de controle te behouden om zo nodig van installateur te veranderen of daarentegen te kiezen voor een eigen of gehuurd systeem is een keuze waarover goed moet worden nagedacht.

Het alarmsysteem dat u kiest en de mogelijke diensten die u zult krijgen moeten u rust brengen; het vertrouwen in de installateur is eveneens van essentieel belang bij uw keuze.

INCERT is het gecertificeerde kwaliteitsmerk voor de installateurs, maar ook voor de systemen. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om de betrouwbaarheid van uw installatie te garanderen. Dankzij het INCERT-kwaliteitslabel kunt u met een gerust hart uw installateur, uw apparatuur en uw alarmsysteem kiezen. Een veiligheidsketen waarvan alle schakels sterk zijn en door de veiligheidsactoren worden herkend!

Inlichtingen type
Algemene informatie

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen

Ontdek de animatiefilm

Algemeen

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

Alarmsystemen