Overslaan en naar de inhoud gaan
kiezen voor INCERT

Hoe maakt u de juiste keuze voor uw alarminstallatie?

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

  • Het type detectoren, het aantal detectoren en de inplanting ervan
  • De gebruikte technologie (draadloos, hybride of bekabeld)
  • De resultaten en de relevantie van de risicoanalyse
  • De kosten voor installatie, onderhoud en eventuele aansluiting op een alarmcentrale
  • De aankoop of de huur van de installatie met, in voorkomend geval, een aantal bijbehorende diensten
  • De verkoopsvoorwaarden

Elke INCERT-gecertificeerde installateur is verplicht een analyse te maken van de risico’s waaraan u wordt blootgesteld. Op basis van deze risicoanalyse kan hij u een voorstel doen dat perfect aangepast is aan de specifieke kenmerken van uw woning en van uw leefgewoonten.

Ontdek hier, alle INCERT-gecertificeerde installateurs in uw omgeving. Neem voor een prijsofferte gerust contact op met een van onze installateurs.

Inlichtingen type
Algemene informatie

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

juli 26,2021
Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

februari 12,2021
Algemeen

Het jaarlijkse onderhoud van het alarmsysteem is wettelijk verplicht (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Volgens de wetgever mag dit onderhoud worden uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een erkende beveiligingsonderneming.

Als de gebruiker het onderhoud van zijn installatie zelf uitvoert, neemt hij de verantwoordelijkheid van de goede werking ervan op zich, met name dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en dat het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert in het geval van inbraak (uittreksel van de wet).

januari 20,2021
Alarmsystemen