Overslaan en naar de inhoud gaan

Gecertificeerde veiligheid: de strenge normen van de INCERT-certificering versus de Europese normen.

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen

Hoe kiest u een alarmsysteem? 3 gouden regels

 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
  1. Informeer u  
  2. Vergelijk de oplossingen 
  3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

Alarmsystemen

De geïmplementeerde technologie is een essentiële keuze.

Producten met INCERT-certificaat worden gecontroleerd door erkende certificatieorganismen. INCERT-installateurs mogen in hun installaties alleen gecertificeerde producten gebruiken. Zij moeten bovendien de installatievoorschriften volgen in overeenstemming met het risiconiveau dat de verzekering oplegt of dat blijkt uit de analyse.

Een goede risicoanalyse is dus cruciaal, want elke installatie is anders: een studio, een juwelier en een gsm-winkel beveilig je niet op dezelfde manier.

Alarmsystemen

Hoe maakt u de juiste keuze voor uw alarminstallatie?

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

Alarmsystemen

Eis uw INCERT-conformiteitsverklaring op!

Alleen een INCERT-gecertificeerde installateur is gemachtigd om u een INCERT-conformiteitsverklaring te bezorgen.

Deze verklaring biedt u de garantie dat uw installatie een efficiënte beveiliging biedt tegen diefstal. De verzekeringsmaatschappijen kunnen ook de conformiteitsverklaring raadplegen voor ze dekkingen tegen diefstal toekennen.
 

Beveiliging voertuigen

Eis uw INCERT-conformiteitsverklaring op!

Een INCERT-gecertificeerde installateur moet voor elke nieuwe installatie een conformiteitsverklaring afleveren, waarop het risiconiveau vermeld staat.

Deze verklaring biedt u de garantie dat uw installatie een efficiënte beveiliging biedt tegen diefstal. De verzekeringsmaatschappijen kunnen ook de conformiteitsverklaring raadplegen voor ze dekkingen tegen diefstal toekennen.

Om een INCERT-conformiteitsverklaring te kunnen afleveren, moet:

Alarmsystemen

Overzicht van de technische vereisten per risiconiveau (T 015/2 ed.6)

Om de kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Deze technische nota wordt regelmatig bijgewerkt omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren.

Na de risicoanalyse classificeert de INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.).

Alarmsystemen

Het jaarlijkse onderhoud: een wettelijke verplichting en een INCERT-vereiste

Het jaarlijkse onderhoud van het alarmsysteem is wettelijk verplicht (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Volgens de wetgever mag dit onderhoud worden uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een erkende beveiligingsonderneming.

Als de gebruiker het onderhoud van zijn installatie zelf uitvoert, neemt hij de verantwoordelijkheid van de goede werking ervan op zich, met name dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en dat het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert in het geval van inbraak (uittreksel van de wet).

Alarmsystemen

Kwaliteitslabel en CE-markering!

De CE-markering is geen kwaliteitslabel! De CE-markering geeft alleen aan dat het product in overeenstemming is met de Europese basisvereisten en bijgevolg binnen de Europese Unie vrij op de markt kan worden gebracht. Door een product te labelen met een CE-markering, verklaart de fabrikant, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat zijn product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het verkrijgen van een CE-markering. Deze CE-markering is dus geen kwaliteitslabel noch een aanduiding van geografische herkomst, maar gewoon een wettelijke markering. 

Algemeen