Overslaan en naar de inhoud gaan

VERISURE is niet INCERT-gecertificeerd.

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

Alarmsystemen

Het jaarlijkse onderhoud: een wettelijke verplichting en een INCERT-vereiste

Het jaarlijkse onderhoud van het alarmsysteem is wettelijk verplicht (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Volgens de wetgever mag dit onderhoud worden uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een erkende beveiligingsonderneming.

Als de gebruiker het onderhoud van zijn installatie zelf uitvoert, neemt hij de verantwoordelijkheid van de goede werking ervan op zich, met name dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en dat het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert in het geval van inbraak (uittreksel van de wet).

Alarmsystemen

Kwaliteitslabel en CE-markering!

De CE-markering is geen kwaliteitslabel! De CE-markering geeft alleen aan dat het product in overeenstemming is met de Europese basisvereisten en bijgevolg binnen de Europese Unie vrij op de markt kan worden gebracht. Door een product te labelen met een CE-markering, verklaart de fabrikant, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat zijn product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het verkrijgen van een CE-markering. Deze CE-markering is dus geen kwaliteitslabel noch een aanduiding van geografische herkomst, maar gewoon een wettelijke markering. 

Algemeen

Hoe maakt u de juiste keuze voor uw alarminstallatie?

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

Alarmsystemen

De geïmplementeerde technologie is een essentiële keuze.

Producten met INCERT-certificaat worden gecontroleerd door erkende certificatieorganismen. INCERT-installateurs mogen in hun installaties alleen gecertificeerde producten gebruiken. Zij moeten bovendien de installatievoorschriften volgen in overeenstemming met het risiconiveau dat de verzekering oplegt of dat blijkt uit de analyse.

Een goede risicoanalyse is dus cruciaal, want elke installatie is anders: een studio, een juwelier en een gsm-winkel beveilig je niet op dezelfde manier.

Alarmsystemen

Eis uw INCERT-conformiteitsverklaring op!

Alleen een INCERT-gecertificeerde installateur is gemachtigd om u een INCERT-conformiteitsverklaring te bezorgen.

Deze verklaring biedt u de garantie dat uw installatie een efficiënte beveiliging biedt tegen diefstal. De verzekeringsmaatschappijen kunnen ook de conformiteitsverklaring raadplegen voor ze dekkingen tegen diefstal toekennen.
 

Beveiliging voertuigen

Eis uw INCERT-conformiteitsverklaring op!

Een INCERT-gecertificeerde installateur moet voor elke nieuwe installatie een conformiteitsverklaring afleveren, waarop het risiconiveau vermeld staat.

Deze verklaring biedt u de garantie dat uw installatie een efficiënte beveiliging biedt tegen diefstal. De verzekeringsmaatschappijen kunnen ook de conformiteitsverklaring raadplegen voor ze dekkingen tegen diefstal toekennen.

Om een INCERT-conformiteitsverklaring te kunnen afleveren, moet:

Alarmsystemen

Overzicht van de technische vereisten per risiconiveau

Om de kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Deze technische nota wordt regelmatig bijgewerkt omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren.

Na de risicoanalyse classificeert de INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.).

Alarmsystemen