Overslaan en naar de inhoud gaan
onderhoud systeem

Het jaarlijkse onderhoud: een wettelijke verplichting en een INCERT-vereiste

Het jaarlijkse onderhoud van het alarmsysteem is wettelijk verplicht (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Volgens de wetgever mag dit onderhoud worden uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een erkende beveiligingsonderneming.

Als de gebruiker het onderhoud van zijn installatie zelf uitvoert, neemt hij de verantwoordelijkheid van de goede werking ervan op zich, met name dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en dat het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert in het geval van inbraak (uittreksel van de wet).

Het INCERT-kwaliteitslabel tolereert geen enkele toegeving wat de goede werking van de installatie in de tijd betreft. In dit kader kunnen hooggekwalificeerde beveiligingsondernemingen die zich aan de vrijwillige INCERT-certificatie houden, de INCERT-conformiteitsverklaring van een antidiefstalinstallatie alleen afleveren als deze installatie onder een onderhoudscontract valt dat vóór de indienststelling van de installatie is ondertekend. 

Het jaarlijkse onderhoud dat deel uitmaakt van de INCERT-vereisten bestaat niet alleen uit het nauwgezet testen van de correcte werking van de installatie, maar ook uit preventieve controles om na te gaan of de installatie correct blijft reageren op eventuele pogingen tot diefstal, volgens de geprogrammeerde procedures, en om na te gaan of de installatie geen valse alarmen genereert.  

Dit onderhoud verplicht maken in het kader van INCERT is een kwestie van gezond verstand. 
Voor uw verzekeringsmaatschappij is het de garantie dat uw installatie correct getest en onderhouden is, wat van groot belang is voor de risicodekking tegen diefstal.
Voor u als gebruiker geeft dit gemoedsrust en biedt het de garantie dat uw installatie in goede staat blijft, zonder verrassingen.

Uw installateur moet uw INCERT-conformiteitsverklaring overigens verplicht intrekken als u, om welke reden dan ook, beslist om uw onderhoudscontract te beëindigen. 

Inlichtingen type
Algemene informatie

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

juli 26,2021
Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

februari 12,2021
Algemeen

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

januari 20,2021
Alarmsystemen