Overslaan en naar de inhoud gaan
Overzicht risiconiveau

Overzicht van de technische vereisten per risiconiveau (T 015/2 ed.6)

Om de kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Deze technische nota wordt regelmatig bijgewerkt omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren.

Na de risicoanalyse classificeert de INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.).

Dit zijn de mogelijke risiconiveaus:

 • niveau 1: laag risico
 • niveau 2: matig risico
 • niveau 2+: hoog risico 
 • niveau 3: erg hoog risico
 • niveau 4: maximaal risico

Voor elk risiconiveau legt de technische nota T 015/2 specifieke eisen op voor de installatie van een inbraakalarmsysteem. Hoe hoger het risiconiveau, hoe strenger de eisen.

De beveiligingsonderneming moet na de oplevering van de installatie aan de klant een conformiteitsverklaring uitreiken ter bevestiging dat de installatie voldoet aan de T 015/2. De beveiligingsonderneming mag enkel een conformiteitsverklaring uitreiken als de klant voor de betreffende installatie met de gecertificeerde installateur een onderhoudscontract heeft gesloten.

De conformiteitsverklaring moet in het bijzonder het volgende specificeren:

 • Het theoretische risiconiveau van de te beveiligen locatie, op basis van de risicoanalyse.
 • Het reële risiconiveau van de inbraakbeveiliging die daadwerkelijk werd geïnstalleerd. Het reële risiconiveau zou moeten overeenstemmen met het theoretische risiconiveau. In sommige gevallen kan het reële risico verschillen van het theoretische risico, als het om budgettaire of stedenbouwkundige redenen niet mogelijk is om het theoretische risico te dekken.
 • De eventuele aansluiting op een alarmcentrale met INCERT-certificaat.

INCERT is een beveiligingsketen met alleen maar sterke schakels. Daarom moeten zowel de producten als de installateurs en de alarmcentrales INCERT-gecertificeerd zijn en verschillen de eisen naargelang het risiconiveau. De verschillende eisen zijn ingedeeld volgens niveau. 

Samenvatting eisen (pdf document)

Inlichtingen type
Algemene informatie

Al jarenlang baseert de INCERT-certificering zich volledig op de bekende Europese normen EN 50131 en 50136. Niettemin is de certificering van INCERT-producten gericht op meer specifieke dwarsdoorsnede-eisen die gemeenschappelijk zijn voor alle producten, evenals aanvullende eisen per productcategorie, waarvoor een nauwkeurige beschrijving is opgesteld.

Algemeen
 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
 1. Informeer u  
 2. Vergelijk de oplossingen 
 3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

Algemeen