Overslaan en naar de inhoud gaan
 T 014 ed.3 and T 014A Ed.3: Extension by 6 months

INCERT Certificates T 014 ed.3 and T 014A Ed.3: Extension by 12 months

Sector: Bouw - Sector: Building
Certificatie: Producten - Certification: Products

NL: BEHEERCOMITE VAN HET INCERT-LABEL, besluit genomen op 22/06/2020
Betreft: Verlenging van de huidige certificaten T 014 ed.3 en T 014A Ed. 3 met 6 maanden.

Rekening houdend met de bijzondere situatie als gevolg van de coronacrisis heeft het beheercomité van het label ingestemd met een uitzonderlijke verlenging met 6 maanden van de certificaten T 014 ed.3 en T 014A ed.3 voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Dit verzoek om verlenging moet uiterlijk op 30 november 2020 formeel worden ingediend bij het certificatieorganisme dat het T 014 ed.3- of T 014A ed.3-certificaat heeft afgeleverd.
  • De aanvrager moet het bewijs van de nieuwe certificatieaanvraag T 031, T 033 of T 034 voor het product in kwestie bij zijn aanvraag voegen.
  • Wanneer een beroep wordt gedaan op een ander certificatieorganisme en indien de laatste controle vóór 28/12/2017 is uitgevoerd, moet een laatste vervolgcontrole worden uitgevoerd door het organisme dat het T 014 (of T 014A)-certificaat heeft afgeleverd.

Besluit 2021-03-29: extra verlenging met 6 maanden
Na de handhaving van de beperkingen in verband met COVID-19 en op voorwaarde dat de vorige voorwaarden werden nageleefd, zullen de certificeringsinstanties deze certificaten T 014 (tot T 014A) kunnen verlengen tot 28/12/2021. 

ENG:  INCERT Trademark Committee, decision taken on 2020/06/22
Concern: Extension of current certificates T 014 ed.3 and T 014A Ed. 3 by 6 months

Considering the specific situation linked to the COVID-19 crisis, the Trademark Committee agreed to allow an exceptional 6-months extension of the T 014 ed.3 and T 014A ed.3 certificates if the following conditions are met:

  • This request for extension must be formally submitted to the certification body which issued the certificate T 014 ed.3 or T 014A ed.3 no later than November 30th, 2020.
  • The applicant must attach to his request the proof of the new certification request T 031, T 033 or T 034 for the product concerned.
  • In case of a change of certification body, a final follow-up check must be carried out by the body which issued the T 014 (or T 014A) certificate if the last check dates from before 2017/12/28.

Decision 2021-03-29 : additional extension of 6 months
Following the maintenance of the restrictions related to COVID-19 and provided that the previous conditions were well respected, the certification bodies will be able to extend these T 014 (to T 014A) certificates until 28/12/2021. 

Inlichtingen type
Professionele informatie
 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
  1. Informeer u  
  2. Vergelijk de oplossingen 
  3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

maart 25,2022
Alarmsystemen

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

juli 26,2021
Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

februari 12,2021
Algemeen