Overslaan en naar de inhoud gaan
Seismische detectoren

Seismische detectoren conform T 015/2 Ed. 6 (Update)

Een seismische detector is een detector die speciaal is ontworpen om schokken en temperatuurstijgingen op een kluis te detecteren.
Deze producten hadden vroeger het certificaat T 014, maar met de intrekking van deze technische nota en de stopzetting van het Europese normalisatieproject voor deze seismische detectoren is er helaas geen referentie meer om deze producten te certificeren.
Om dit probleem op te lossen en te voorkomen dat elke installateur een ontheffing moet vragen om een seismische detector te mogen installeren, heeft het Bouwcomité voorgesteld een lijst aan te houden van erkende seismische detectoren die voldoen aan de eisen van T 015/2. Installateurs kunnen de producten op deze lijst dus in installaties installeren, ook als deze producten niet het INCERT-logo dragen.
Fabrikanten en distributeurs worden verzocht contact op te nemen met het Bouwcomité voor elke nieuwe seismische detector.

Download document T 015/2 Ed. 6 (Update)

A seismic detector is a detector specially designed to detect shocks and temperature rises on a safe.
These products were previously certified T 014 but with the withdrawal of this technical note and the abandonment of the European standard project for these seismic detectors, there is unfortunately no longer a reference to certify these products.
To compensate for this lack of solution and to avoid that each installer has to ask for a derogation to install a seismic detector, the Building Committee has proposed to retain a list of recognized seismic detectors that meet the requirements of T 015/2. Installers can therefore install the products on this list in their installations even if these products do not carry the INCERT logo.
Manufacturers and distributors are invited to contact the Building Committee for any new seismic detector.

Inlichtingen type
Professionele informatie
 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
  1. Informeer u  
  2. Vergelijk de oplossingen 
  3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

maart 25,2022
Alarmsystemen

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

juli 26,2021
Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

februari 12,2021
Algemeen