INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en

Alle alarminstallateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze constante kwaliteitsbenadering. Dat is zeker geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatie-instellingen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

Het bedrijf VERISURE heeft beslist om niet INCERT gecertificeerd te worden. De Verisure-installaties beantwoorden dus niet aan de INCERT-

Meer dan de prijs, het is de garantie van een optimale bescherming van uw dierbaren en uw goederen die tellen!

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven. U moet dus voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en in de beveiligingsoplossing dat u zal gekozen hebben tussen de mogelijkheden dat hij voorstelt. Daarom is het belangrijk dat u met kennis van zaken kan kiezen op basis van de volgende aspecten: 

Een installateur met INCERT-certificaat is verplicht een risicoanalyse uit te voeren. Alleen zo kan hij een oplossing voorstellen die perfect aansluit bij de specifieke kenmerken van uw woning en uw levensstijl.

Via deze link kunt een installateur met INCERT-certificaat in uw buurt zoeken: http://incert.be/nl/activiteitensectoren/beveiliging-gebouwen/een-installateur-vinden.html. Klik op de naam van een installateur om zijn gegevens en adres te raadplegen.

Neem voor een prijsofferte gerust contact op met een van onze installateurs.

INCERT Conformiteitsverklaring

Een installateur met INCERT-certificaat is verplicht voor elke nieuwe installatie een conformiteitsverklaring uit te reiken, waarop het risiconiveau vermeld staat.

Opdat een INCERT-certificaat afgegeven kan worden moet de installatie:

Een installateur met INCERT-certificaat is tevens verplicht installaties uit te voeren volgens de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité. 

De juiste technologie kiezen die zal toegepast worden is van groot belang

Producten met INCERT-certificaat zijn gecontroleerd door erkende certificatie-instellingen. INCERT-installateurs mogen in hun installaties alleen gecertificeerde producten gebruiken. Zij moeten bovendien de installatievoorschriften volgen in overeenstemming met het risiconiveau dat de verzekering oplegt of dat blijkt uit de analyse. 

Een goede risicoanalyse is dus cruciaal, want elke installatie is anders: een studio, een juwelier en een gsm-winkel bescherm je niet op dezelfde manier.

Hoe hoger het risiconiveau, hoe strikter de technische vereisten waar de installatie aan moet voldoen om de goede werking ervan te garanderen en te anticiperen op mogelijke inbraken. 

INCERT is van oordeel dat een volledig draadloze installatie alleen geschikt is voor het laagste niveau (1), terwijl bekabelde installaties in aanmerking komen voor hoge, erg hoge en maximale risico’s.