Al 15 jaar lang is INCERT het kwaliteitslabel bij uitstek voor elektronische gebouwbeveiliging.  Om die kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, ook voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren, is het belangrijk om die referentie van tijd tot tijd bij te werken.

In oktober 2016 werd een nieuwe editie van de T 015/2 gepubliceerd, die rekening houdt met de technische evoluties en een nieuw risiconiveau 2+ introduceert. Sinds 1 januari 2017 moeten alle nieuwe ‘INCERT’-installaties voldoen aan deze vijfde editie.

 

Risicoanalyses en voorwaarden voor de toekenning van een conformiteitsverklaring

Na de risicoanalyse classificeert de door INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.)

Dit zijn de mogelijke risiconiveaus:

Voor elk risiconiveau legt de technische nota T 015/2 specifieke eisen op voor de uitvoering van een inbraakalarminstallatie.  Hoe hoger het risiconiveau, hoe strenger de eisen.

De beveiligingsonderneming moet na de oplevering van de installatie aan de klant een conformiteitsverklaring uitreiken ter bevestiging dat de installatie voldoet aan de T 015. De beveiligingsonderneming mag enkel een conformiteitsverklaring uitreiken als de klant met de gecertificeerde installateur een onderhoudscontract heeft gesloten voor de betreffende installatie.

De conformiteitsverklaring moet in het bijzonder het volgende specificeren:

INCERT is een beveiligingsketen met uitsluitend stevige schakels. Daarom moeten zowel de producten als de installateurs en de alarmcentrales INCERT-gecertificeerd zijn en verschillen de eisen al naargelang het risiconiveau. De verschillende eisen zijn ingedeeld volgens niveau.

Zowel het merk INCERT, het CEB-BEC als ASSURALIA staan uiteraard tot uw beschikking om verdere inlichtingen te verstrekken.

Voor meer informatie, klik op de link