Revisie van de Algemeen Merkreglement, Huishoudelijk reglement van de sectorcomités en Reglement voor de certificatie van bewakingscentrales (Jan. 2015)

Deze verschillende reglementen werden herzien en goedgekeurd door het comité voor het beheer van het merk INCERT. De aanpassingen zijn de volgende:

INCERT 004 – REV8 : Algemeen merkreglement

INCERT 067 – REV1: Reglement voor de certificatie van bewakingscentrales (onder voorbehoud van de bewakingssector om "Bewakingscentrale" te vervangen door "Alarmcentrale")

INCERT 056 – REV1: huishoudelijk reglement van de sectorcomités