INCERT 127 Art. 3.4 :  Overgangsperiode tussen de INCERT Reglement 127 en INCERT Reglement INCERT 005 - Verlenging

Sector : Gebouw

Certificatie : producten

COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT, beslissing van 30/03/2020.

Betreft: Overgangsperiode tussen de INCERT Reglement 127 en INCERT Reglement INCERT 005.

De overgangsperiode van 36 maanden eindigde normaal op 4 april 2020 .

Vóór eind 2020 zullen de T 014- en T 014A-certificaten moeten worden gewijzigd en door T 031 certificaat of T 033 goedkeuring worden vervangen.

Om deze omschakeling niet verder te compliceren heeft het Comité voor het beheer van het merk INCERT beslist de geplande overgangsperiode met nog eens 24 maanden te verlengen en dan het resultaat te beoordelen.

De nieuwe einddatum voor de overgangsperiode tussen de INCERT reglement  127 en  INCERT  reglement 005 is dus momenteel 4 april 2022.

Gelieve te noteren dat deze overgansperiode heeft dus geen enkele invloed op de einddatum van de T 014 / T 014A certificaten.