Jaarlijks onderhoud: een wettelijke verplichting en een eis volgens INCERT.

Het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem is een wettelijke verplichting (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Voor de wetgever mag de gebruiker dit onderhoud zelf doen of mag hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming. Alle onderhouden en interventies dienen geregistreerd te worden in een onderhoudsboekje of gelijkaardige registratie. 

In het kader van de vrijwillige kwaliteitscertificatie INCERT moet dit onderhoud door een gecertificeerde INCERT-beveiligingsonderneming gebeuren en moet er een onderhoudscontract voor de eerste indienststelling getekend worden.

Het vereist onderhoud in het kader van de INCERT-certificatie   gaat ook verder dan de eenvoudige test en vervanging van batterijen. Inderdaad, uw installateur is ook verplicht om de goede werking van uw systeem te controleren door het uitvoeren van verschillende proeven en testen.

Het feit dat het onderhoud verplicht is in het kader van INCERT  brengt ook vele voordelen:

Noteer tenslotte dat uw installateur verplicht is om uw conformiteitsverklaring in te trekken indien u beslist om, om het even welke reden, een einde te stellen aan uw onderhoudscontract.  

Aarzel niet ons te contacteren via incert@ceb-bec.be of via www.incert.be voor elke bijkomende inlichting.