Nieuwe uitgave T 015-2  (Ed. 5) : Oktober 2016

Sector : Gebouwen

Certificatie: Beveiligingsonderneming

De technische nota T 015-2 Editie 5  (Algemene voorschriften voor de inbraakalarmsystemen) is nu gepubliceerd.

Dit document geeft de voorschriften voor het ontwerp, de indienststelling, de installatie, de oplevering, het onderhoud en de dienst na verkoop van inbraakalarmsystemen. Deze voorschriften moeten diegenen bijstaan die verantwoordelijk zijn voor het inschatten van de beveiligingsbehoeften en die het ontwerp opmaken van het inbraakalarmsysteem. Deze voorschriften dienen als leidraad voor de verantwoordelijken van de beveiligingsondernemingen bij de selectie van de apparatuur die is afgestemd op het vereiste risiconiveau en de omgevingsklassen waarin het materiaal zal worden ingezet. Opmerking: in deze voorschriften wordt er verondersteld dat de uitvoering hiervan wordt toevertrouwd aan gekwalificeerde en ervaren personen. Zij dienen eveneens als referentie voor de voorschrijvers (studieburelen, verzekeringsmaatschappijen, enz.), de kopers en gebruikers van inbraakalarmsystemen. 

Vervaldatum vorige editie : 31/12/2016