Nieuwe INCERT logos (link)

In de loop van de jaren is het toepassingsgebied van INCERT aanzienlijk uitgebreid. Opgestart door de sector van diefstal in gebouwen, is het merk uitgebreid naar diefstal van voertuigen alsook naar alarmcentrales. In de nabije toekomst zullen ook andere gebieden, o.a. videobewaking, toegevoegd worden.

Om de communicatie en bekendheid van INCERT te verbeteren, vraag het comité van het merk aan de groep strategie om de website grondig na te kijken en het logo te verjongen. Wat het logo betreft, werd beslist om een logo te maken in functie van het toepassingsgebied. 

De nieuwe website is nu on-line en de nieuwe logos zijn ook nu van toepassing. Dit is niet zonder gevolg. Het is zeer waarschijnlijk dat u het logo INCERT gebruikt op uw briefpapier, opschriften op de voertuigen, werkkleding, publiciteit, uw website, uw kostenraming of uw elektronische handtekening.

U kunt al nu de nieuwe logos via de volgende link downloaden. Natuurlijk wordt er een overgangsperiode voorzien waarbij het gebruik van beide logo’s toegelaten wordt.