Nieuwe INCERT conformiteitsverklaringen

Sinds juli 2015 kunnen de gecertificeerde beveiligingsondernemingen en de inbouwbedrijven de INCERT-conformiteitsverklaringen online invullen.
Hieronder vindt u de voorbeelden.