INCERT VIDEO logo (link)

In de loop van de jaren is het toepassingsgebied van INCERT aanzienlijk uitgebreid. Opgestart door de sector van diefstal in gebouwen, is het merk uitgebreid naar diefstal van voertuigen alsook naar alarmcentrales en video-observatie.

Om de communicatie en bekendheid van INCERT te verbeteren, vraag het comité van het merk aan de groep strategie om de website grondig na te kijken en het logo te verjongen. Wat het logo betreft, werd beslist om een logo te maken in functie van het toepassingsgebied. 

U kunt al nu de nieuweINCERT VIDEO logo via de volgende link downloaden.