Kwaliteitsmerk of CE-markering voor producten

Soms zijn er onduidelijkheden over deze twee concepten. Nochtans zijn deze twee concepten totaal verschillend. CE-markering betekent “overeenkomstig aan Europeese eisen” en staat toe een vrije omloop toe van het product binnen de Europese Gemeenschap. Door deze CE markering op een product te plaatsen, verklaart de fabrikant, onderzijn  eigen verantwoordelijkheid, dat zijn product overeenkomt met het geheel aan wettelijke eisen. Dus een CE-markering is noch een kwaliteitsmerk noch een aanduiding van herkomst van het product maar enkel een markering volgens bepaalde voorschriften.

In tegenstelling tot het INCERT-merk wat een kwaliteitsmerk is. Dit houdt in dat de producten en installateurs worden gecontroleerd door de overheid onafhankelijke gecertificeerde en geaccrediteerde organismen. Verder is het INCERT-merk ook een gezamelijk merk. Dit houdt in dat het wordt ondersteunt door alle actoren binnen deze sector.