Zoals je waarschijnlijk al via jouw federatie of certificatie-instelling hebben vernomen is INCERT VIDEO nu een realiteit.
Momenteel treden er een veelheid aan actoren op om camera’s te installeren (IT-bedrijven, elektriciens, doe-het-zelf, e-commerce, …). INCERT VIDEO verschaft jou een erkend kwaliteitslabel en helpt je zo jouw te onderscheiden binnen deze sterk concurrerende afzetmarkt.
 
Door je te laten certificeren, zal je ook nieuwe deskundigheid verwerven: de technologie evolueert snel en de software om beelden te analyseren zorgen ervoor dat er bijna elke dag nieuwe technische mogelijkheden bijkomen. Bovendien wordt het duidelijk dat er binnenkort steeds meer toepassingen (branddetectie, inbraakdetectie, toegangscontrole, …) via camera’s en beeldanalysesoftware zullen plaatsvinden.
 
Je laten certificeren, zal ook jouw klanttevredenheid bevorderen.
INCERT VIDEO legt de lat hoog op het vlak van evaluatie van de noden van de klant (risicoanalyses) en garandeert een perfecte overeenkomst tussen initiële noden en behaalde resultaten. Binnenkort zullen potentiële klanten weten dat aankloppen bij een INCERT gecertificeerde installateur, een goede investering is.
 
De INCERT VIDEO certificatie zal je ook commercieel in het licht zetten, aangezien ze vereist zal waarschijnlijk worden bij openbare aanbestedingen, ondersteund zal worden door verzekeringsmaatschappijen, voorgeschreven zal worden door studiebureaus en gedragen zal worden door de verenigingen van de sector (ALIA, AGORIA, ASSURALIA,…).
 
Last but not least, net zoals de certificatie voor inbraak, is INCERT VIDEO een fantastisch kwaliteitslabel, uniek in België, dat je zal kunnen gebruiken in al jouw communicatie.
   

Hoe ga je concreet te werk ?
Het is noodzakelijk om eerst contact op te nemen met een van de twee gemandateerde certificatie-instellingen (ANPI of VINCOTTE) die erkend zijn voor dit domein door het Merkcomité en vervolgens kennis maken met de technische nota T 030 en de specifieke reglementen.
 
Reglement voor de installateurs et vragenlijst ?
De vragenlijst en de specifieke reglementen zijn via de website INCERT te vinden:
 
Bent je al minimum 3 jaar INCERT gecertificeerde voor INBRAAK ? Dan bestaat wel een overbrugging.
Er bestaat inderdaad een vereenvoudigde procedure voor een bedrijf dat reeds INCERT gecertificeerd is voor een ander domein. De voorwaarden en details worden in het document INCERT 129 verduidelijkt. Dit document is eveneens op de INCERT website beschikbaar.
 
Technische nota T 030
De technische nota bevat de voorschriften voor een video-observatie installatie en kan enkel via de webstore van het BEC worden aangekocht (prijs: 55 € excl. BTW).
 
Specialist en examen
Duid dan twee specialisten aan binnen je bedrijf. De rol van de specialist is om de offertes goed te keuren en de goede werking van de installaties op te volgen.
Om zijn deskundigheid te bevestigen, moet de specialist een examen afleggen bij een door het BEC erkend examencentrum. Zo voorziet Vormelek al een aantal data waar je kan op inschrijven.

Samenvatting: