Het algemeen merkreglement en het reglement voor de certificatie van beveiligingsondernemingen werden herzien en goedgekeurd door het comité voor het beheer van het merk INCERT (2017-04-05)

U kunt deze reglement op de INCERT website (deel Reglementen) downloaden.

INCERT 004 : Algemeen INCERT-merkreglement

INCERT 006 : Reglement voor de certificatie van beveiligingsondernemingen REV. 10