De INCERT-reglementen evolueren regelmatig om rekening te houden met de marktontwikkelingen en met bepaalde praktijken die als niet-conform worden beschouwd met een kwaliteitsmerk.

Daarom worden de gecertificeerde bedrijven uitgenodigd om regelmatig de nieuwste versies van de reglementen te raadplegen. Een nieuwe versie van het reglement bevat altijd de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie. De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de aanpassingen (ten opzichte van de voorgaande revisie 7, goedgekeurd in 2015).

Overzichttabel