INCERT, het einde van papier !

In juni  2015 werd het platform MY INCERT gelanceerd. Dit platform laat u toe om uw  Incert conformiteitsverklaringen elektronisch in te vullen.  Gelijktijdig met deze lancering werd ook de verkoop van de papieren conformiteitsverklaringen stopgezet.

Het elektronisch beheer van de conformiteitsverklaringen betekent een meerwaarde waarvan de installateurs, de verzekeringsmaatschappijen alsook de certificatie-instellingen kunnen genieten.

Tijdens het Comité voor het Beheer van het merk INCERT van juli 2016 en oktober 2016 werd er beslist om de papieren conformiteitsverklaring binnenkort niet meer te aanvaarden vanaf de 1ste januari 2017.

De installateurs die nog volledige en ongebruikte boekjes conformiteitsverklaringen in hun bezit zouden hebben kunnen deze, op hun kosten, aan het CEB-BEC terugsturen.  Deze blanco verklaringen zullen dan in kredieten omgezet worden.

Tenslotte wensen wij te herhalen dat, in overeenkomst met het Reglement voor de Certificatie van Beveiligingsondernemingen een INCERT gecertificeerde installateur een conformiteitsverklaring dient in te vullen voor elke installatie die door hem geplaatst of overgenomen is, zelfs indien deze reeds het voorwerp uitmaakte van een conformiteitsverklaring afgeleverd door een andere INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming.

Aarzel niet ons te contacteren via incert@ceb-bec.be of via www.incert.be voor elke bijkomende inlichting.