Geldigheid van de EN-normen en impact op de INCERT – certificaten en erkenningen

Geldigheid van de technische nota’s en impact op de INCERT – certificaten en erkenningen

Sector : Gebouw

Certificatie : producten

Alleen geldige EN 50131 en EN 50136-normen kunnen worden overwogen voor INCERT-certificatie of goedkeuringstoepassingen.

De geldigheidsdatum van de normen wordt gepubliceerd op de CENELEC-website en op de website www.ceb-bec.be

In de praktijk wordt op CENELEC-niveau rekening gehouden met een overgangsperiode van 36 maanden. Deze overgangsperiode wordt gerekend vanaf de datum van bekrachtiging van deze norm.

Een overgangsperiode van 36 maanden wordt ook in aanmerking genomen voor de technische nota’s gepubliceerd door het CEB-BEC (bijv. T 031, T 033, T 034).

Overzichttabel