Fonds  ‘INCERT’

Om het imago van een kwalitatief merk te versterken en om te voldoen aan de specifieke vraag van de sectoren, heeft het Merkcomité beslist om de controles uit te breiden, een betere opvolging van de klachten te garanderen en nog meer promotie van het merk Incert te voorzien.

Om dit te kunnen realiseren hebben de leden van deberoepsverenigingenvoorgesteld een specifiek fonds op te richten. Dit fondszal worden gefinancierd door middel van een extra bijdrage toegevoegd aan de jaarlijkse vergoedingvoorhet gebruik van het INCERT-merk.Dit fondszal worden beheerd doorde ledenvan het merkcomité,dat eveneens zal beslissen over de toekomstige aanwending ervan.

De goedgekeurde extra bijdragen zijn de volgende:

Met andere woorden, de totale bijdragen voor het gebruik van het merk INCERT in 2016 worden:

 

Het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Brussel, 14 december 2015