De nieuwe wet tot de regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid is op dinsdag 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!

Deze nieuwe wet zal de huidige wet van 10 april 1990 (wet Tobback) volledig vervangen door een gemoderniseerde en vereenvoudigde regelgeving inzake private veiligheid.

De wet is 10 dagen na publicatie van toepassing geworden. De uitvoeringsbesluiten worden momenteel opgemaakt. De concrete uitwerking voor het verkrijgen van de nieuwe erkenning voor camerabewaking en de overgangsperiode naar de nieuwe wet worden nu dus besproken en verder uitgeschreven. 

Voor meer info gelieve de BESAFE website raadplegen ( www.besafe.be ) en zijn FAQ (https://www.besafe.be/faq-nieuwe-wet-private-veiligheid )