Welcome to Incert

Choose your language

FAQ raadplegen

1 INCERT VIDEO certificatie, hoe ga je concreet te werk ?

Het is noodzakelijk om eerst contact op te nemen met een van de twee gemandateerde certificatie-instellingen (ANPI of VINCOTTE) die erkend zijn voor dit domein door het Merkcomité en vervolgens kennis maken met de technische nota T 030 en de specifieke reglementen.
 
Reglement voor de installateurs et vragenlijst ?
De vragenlijst en de specifieke reglementen zijn via de website INCERT te vinden:
 
Bent je al minimum 3 jaar INCERT gecertificeerde voor INBRAAK ? Dan bestaat wel een overbrugging.
Er bestaat inderdaad een vereenvoudigde procedure voor een bedrijf dat reeds INCERT gecertificeerd is voor een ander domein. De voorwaarden en details worden in het document INCERT 129 verduidelijkt. Dit document is eveneens op de INCERT website beschikbaar.
 
Technische nota T 030
De technische nota bevat de voorschriften voor een video-observatie installatie en kan enkel via de webstore van het BEC worden aangekocht (prijs: 55 € excl. BTW).
 
Specialist en examen
Duid dan twee specialisten aan binnen je bedrijf. De rol van de specialist is om de offertes goed te keuren en de goede werking van de installaties op te volgen.
Om zijn deskundigheid te bevestigen, moet de specialist een examen afleggen bij een door het BEC erkend examencentrum. Zo voorziet Vormelek al een aantal data waar je kan op inschrijven.

Samenvatting:

2 Waar kan men de examen als INCERT Video specialist afleggen ?

Om zijn expertise te bevestigen, moet de specialist een examen afleggen bij een door het BEC erkend examencentrum. Zo voorziet Vormelek al een aantal data waar je je kan op https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/opleidingen/examen-specialist-incert-video  . 

3 Welke zijn de eisen om INCERT Video Specialist te worden ?

Alle vragen die in deze vragenlijst zijn opgenomen, moeten uitsluitend worden beschouwd in het kader van de INCERT-certificatie VIDEO.

  • De vragen met betrekking tot het wettelijke gedeelte verwijzen naar de voorschriften die op 1 januari 2017 van kracht waren.
  • De vragen met betrekking tot het reglement hebben betrekking op het certificatiereglement voor beveiligingsondernemingen die van toepassing zijn op het moment van het examen.
  • De technische vragen hebben betrekking op de technische kennis die op 1 januari 2017 van toepassing is.
  • De vragen met betrekking tot de T 030 zijn gebaseerd op de T 030 ed1, eventueel aangevuld met de gepubliceerde amendementen.

Om de titel van specialist te verkrijgen, moet de kandidaat minstens 80 % in elk van de vier kennisgebieden en 85 % op het totaal van de vier kennisgebieden behalen.

4 Mag en INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming ook een INCERT-conformiteitsverklaring voor een installatie voor video-observatie afleveren?

Enkel een INCERT gecertificeerde installateur, die eveneens gecertificeerd is voor het domein van video-observatie (videobewaking) mag een INCERT-conformiteitsverklaring voor een installatie voor video-observatie afleveren.

Bepaalde installateurs beschikken wel over meerdere certificaten (zoals Inbraak en Video-observatie) en kunnen op die manier de beide verklaringen afleveren.

5 Bestaat een vereenvoudigde procedure voor een installateur die al voor een andere INCERT domein gecertificeerd is ?

Ja.

Deze procedure wordt in het reglement INCERT 129 omschreven. Dit document beschrijft de vereenvoudigde procedure (overbrugging) voor een onderneming die al een INCERT-certificatie heeft voor een bepaald vakgebied, om nog een certificatie voor een ander vakgebied te verkrijgen. Het moet om een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming gaan die ook een INCERT-certificatie als video-observatiebedrijf wil aanvragen, of om een INCERT-gecertificeerde onderneming voor video-observatie die ook als beveiligingsonderneming een INCERT-certificatie wil aanvragen.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een onderneming die al voor een bepaald vakgebied (video-observatie of inbraakbeveiliging) gecertificeerd werd, een certificatie in een ander vakgebied kan krijgen:

  • De aanvraag moet dezelfde rechtspersoonlijkheid en dezelfde exploitatiezetel betreffen.
  • De onderneming moet haar certificatieaanvraag voor het tweede vakgebied indienen bij dezelfde certificatie-instelling die haar voor het eerste vakgebied certificeerde.
  • De INCERT-certificatie voor het eerste, goedgekeurde vakgebied moet al minstens 3 jaar toegekend zijn en de certificatie mag in die 3 laatste jaren niet geschorst zijn

6 Dient het personeel een minimum vorming te volgen ?

Neen, er is geen minimum vorming voorzien. Het personeel dient evenwel de noodzakelijke en wettelijke voorgeschreven vorming te hebben gevolgd ten einde vertrouwd te zijn met het gebruikte materieel.

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.