Welcome to Incert

Choose your language

Hoe kan men zijn voertuig het best beveiligen tegen diefstal ?

Een gecertificeerde installatie moet dus beantwoorden aan twee criteria: er moet gebruik gemaakt worden van gecertificeerde systemen en het systeem moet geplaatst worden door gecertificeerde inbouwbedrijven. Enkel die inbouwbedrijven zijn gemachtigd om na installatie van een gecertificeerd systeem een certificaat van overeenkomstigheid af te leveren. Dit certificaat is noodzakelijk om aan de verzekeraar te kunnen aantonen dat het gevraagde geplaatst geweest is (bij afsluiting van het contract of bij voorval van een diefstal).

Verschillende oplossingen worden aangeboden naargelang de behoefte van de eigenaar van het voertuig of van de eisen van de verzekeraar in het kader van de aanvaarding van het diefstalrisico. Vandaag zijn het vooral de Track and Trace (TT) systemen die over het algemeen worden geïnstalleerd.

Basisproduct met “tracking on demand” (TT0 en TT1)

Het betreft een systeem waarbij het alarm kan worden gegenereerd op initiatief van de eigenaar of van de bestuurder van het voertuig wanneer deze de diefstal van het voertuig vaststelt. Die persoon kan dan de bewakingscentrale verwittigen met wie hij een abonnementscontract heeft onderschreven waarbij de procedure van tracking en tracing kan worden aangevat met het oog op het lokaliseren van het gestolen voertuig.

Product met automatische diefstalmelding (TT2)

Het betreft eenzelfde systeem als de TT1 maar daarentegen wordt bij diefstal het signalement naar de bewakingscentrale automatisch gegenereerd zonder tussenkomst van de eigenaar of bestuurder. Het voordeel van dit systeem zit in de mogelijkheid om een diefstal veel vlugger te kunnen detecteren zodat de procedure bij de centrale onmiddellijk kan worden aangevat. Deze automatische melding wordt gegenereerd door een herkenningsprocedure van de toegelaten bestuurder.

Product met verhindering tot herstarten (TT3)

Het betreft eenzelfde systeem als de TT1 maar met een verhindering tot het herstarten van de motor teneinde het gestolen voertuig te immobiliseren na een stilstand. Van zodra de motor van het voertuig wordt afgezet laat het systeem niet meer toe om te herstarten en immobiliseert dus het voertuig om zo te vermijden dat de dief zijn weg zou kunnen vervolgen. 

Product met hoogste beveiligingsgraad (TT4)

Het betreft een product waarin alle functionaliteiten waarvan sprake in de andere producten (TT1, TT2 en TT3) verzameld zitten. Dit betekent dat een TT4 product zowel een automatische melding naar de centrale bezit als een verhindering tot herstarten van het gestolen voertuig na stilstand.

Een inlichting nodig ?

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.