Welcome to Incert

Choose your language

De FAQ raadplegen

1 Hoe kan een bewakingscentrale gecertificeerd worden ?

Wanneer een bewakingscentrale zich Incert wil laten certificeren dan raadpleegt men :

  • het reglement inzake certificering van bewakingscentrales dat terug te vinden is in de rubriek “Reglementen”.
  • de lijst van de Certificatie-instellingen en contacteert men een organisme naar keuze indien verschillende voor handen zijn. De Certificatie-instelling zal alle nodige documentatie overhandigen met de informatie die nodig is om de certificeringprocedure te volgen. Een controleorgaan, aangeduid door de Certificatie-instelling, zal nagaan in hoeverre de bewakingscentrale in orde is met het certificatiereglement enerzijds en conform is met de eisen gesteld in de technische specificaties inzake bewakingscentrales (T 020). Deze specificaties zijn mits betaling te bekomen via de rubriek “Technische nota’s”. Pas nadat het rapport van de controleur aangeeft dat de bewakingscentrale conform de technische specificaties en het reglement is, zal de bewakingscentrale kunnen gecertificeerd worden.

2 Hoe wordt een bestaande Assuralia erkenning omgezet naar een Incert certificatie ?

De bestaande Assuralia erkenningen, die een geldigheidsduur kennen van drie jaar, blijven normaal verder lopen tot de datum einde erkenning, datum waarop geen verlenging meer mogelijk is. Wie verder een certificering wenst voor  een bewakingscentrale dat op de lijst van Assuralia komt te vervallen, dient een aanvraag te doen volgens de nieuwe procedure binnen Incert zoals beschreven in punt 1 (hoe kan een bewakingscentrale gecertificeerd worden ?). De aanvraag tot certificering bij Incert kan hierbij op ieder moment gebeuren.

In het geval men een lopende “Assuralia-erkenning” wenst om te zetten in een Incert certificatie wordt een aanvraag tot een Incert-certificering aanzien als een verlenging van de Assuralia erkenning. Dit betekent dat de voorwaarden tot certificering beperkt worden tot de administratieve audit en de elementen van de  technische controles die binnen de Assuralia erkenning niet bestonden. Uiteraard dienen wel alle nieuwe regels met betrekking tot Incert en de certificatie-instelling te worden nageleefd.

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.