Welcome to Incert

Choose your language

Alarmcentrales

Enkel de alarmcentrales die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken. De toelating tot het gebruik van het INCERT-merk vloeit uit een conformiteitcertificatie van de alarmcentrales met “Het reglement voor de certificatie van alarmcentrales” en met de “Specificaties voor bewakingscentrales T020” die uitgegeven worden door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC). Een comité voor het beheer van het merk INCERT waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, bepaalt de certificatieregels.

INCERT: het kwaliteitsmerk voor de beveiliging tegen diefstal

INCERT is het gecertificeerde kwaliteitsmerk voor installateurs, maar ook voor systemen. Deze zijn niet de scheiden om de betrouwbaarheid van uw installatie te waarborgen. Dankzij het kwaliteitslabel INCERT, kan u in alle vertrouwen uw installateur kiezen, uw materieel en uw partner in monitoring. Een beveiligingsketen met stuk voor stuk sterke schakels !

Een duurzaam product van hoge kwaliteit dat beantwoordt aan strenge eisen

De INCERT-certificatie staat borg voor de kwaliteit van het materiaal. De producten die het merk INCERT dragen, zijn van superieure technische kwaliteit dankzij de keuze van buitengewoon betrouwbare componenten, maar ook dankzij hun gebruiksgemak. Ze genieten van een uitstekende naverkoopdienst en van internationale garanties.

Een systeem dat ondersteund wordt door alle actoren uit de beveiligingssector

 • De verzekeringsondernemingen (Assuralia);
 • De gespecialiseerde studiebureaus;
 • De certificatie- en inspectieorganismen, alsook de bevoegde laboratoria;
 • De FOD Economie als waarnemer;
 • Alle beroepsfederaties van fabrikanten, importateurs en ondernemingen die actief zijn in de beveiligingssector (ACA, AFIDIS, AGORIA, ALIA, ELOYA, FEBIAC, TRAXIO en NELECTRA);
 • De consumenten (OIVO);
 • De verzekeringstussenpersonen

Een ervaring van meer dan 10 jaar in het domein van diefstalbeveiliging

Het merk INCERT werd meer dan 10 jaar geleden opgericht om de markt van de anti-inbraaksystemen te structureren. INCERT is een gecertificeerd kwaliteitsmerk voor de installateurs, maar ook voor de systemen. Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden om de betrouwbaarheid van uw installatie te kunnen garanderen. 

Professionele installateurs die instaan voor een optimale en continue beveiliging doorheen de tijd

De professionals die de INCERT-certificatie hebben behaald, hebben ervoor gekozen om zeer strenge kwaliteitsregels na te leven en regelmatige controles te ondergaan die borg staan voor een optimale beveiliging. Ze moeten regelmatig het bewijs leveren: 

 • van hun grote ervaring;
 • dat ze constant handelen in overeenstemming met de gedetailleerde lastenboeken opgelegd door het merk INCERT;
 • van een kwaliteitsvol bedrijfsbeheer op alle vlakken, administratief, opleiding en klachtenbehandeling;
 • van duidelijke informatieverstrekking aan hun klanten;
 • van een schriftelijk engagement ten aanzien van hun klanten met de conformiteit van de geleverde prestaties.

Een inlichting nodig ?

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.