Overslaan en naar de inhoud gaan
Overzicht risiconiveau

Overzicht van de technische vereisten per risiconiveau (T 015/2 ed.6)

Om de kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Deze technische nota wordt regelmatig bijgewerkt omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren.

Na de risicoanalyse classificeert de INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.).

Dit zijn de mogelijke risiconiveaus:

 • niveau 1: laag risico
 • niveau 2: matig risico
 • niveau 2+: hoog risico 
 • niveau 3: erg hoog risico
 • niveau 4: maximaal risico

Voor elk risiconiveau legt de technische nota T 015/2 specifieke eisen op voor de installatie van een inbraakalarmsysteem. Hoe hoger het risiconiveau, hoe strenger de eisen.

De beveiligingsonderneming moet na de oplevering van de installatie aan de klant een conformiteitsverklaring uitreiken ter bevestiging dat de installatie voldoet aan de T 015/2. De beveiligingsonderneming mag enkel een conformiteitsverklaring uitreiken als de klant voor de betreffende installatie met de gecertificeerde installateur een onderhoudscontract heeft gesloten.

De conformiteitsverklaring moet in het bijzonder het volgende specificeren:

 • Het theoretische risiconiveau van de te beveiligen locatie, op basis van de risicoanalyse.
 • Het reële risiconiveau van de inbraakbeveiliging die daadwerkelijk werd geïnstalleerd. Het reële risiconiveau zou moeten overeenstemmen met het theoretische risiconiveau. In sommige gevallen kan het reële risico verschillen van het theoretische risico, als het om budgettaire of stedenbouwkundige redenen niet mogelijk is om het theoretische risico te dekken.
 • De eventuele aansluiting op een alarmcentrale met INCERT-certificaat.

INCERT is een beveiligingsketen met alleen maar sterke schakels. Daarom moeten zowel de producten als de installateurs en de alarmcentrales INCERT-gecertificeerd zijn en verschillen de eisen naargelang het risiconiveau. De verschillende eisen zijn ingedeeld volgens niveau. 

Samenvatting eisen (pdf document)

Inlichtingen type
Algemene informatie
 
De keuze van een alarmsysteem kan niet worden geïmproviseerd. Daarvoor zijn 3 gouden regels nodig:  
 1. Informeer u  
 2. Vergelijk de oplossingen 
 3. Maak een geïnformeerde keuze

Hieronder volgen enkele richtlijnen die u hopelijk zullen helpen bij uw keuze.

maart 25,2022
Alarmsystemen

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

juli 26,2021
Alarmsystemen

Ontdek de animatiefilm

februari 12,2021
Algemeen