Overslaan en naar de inhoud gaan

ANPI organiseert op 28/10/2021 een infosessie: T 015-2, ed 6 2021

Nieuwe algemene voorschriften voor INCERT alarmsystemen – T 015 deel 2, 6de uitgave: 2021
Presentatie van de nieuwe richtlijnen

Wanneer? 
28/10/2021 van 18u-21u
Waar?
Holiday Inn Express Gent
Akkerhage 2
9000 Gent
Prijs van de infosessie 
€ 120 EXCL BTW ( Drank en broodjes inbegrepen)
15% voor onze Expert abonnees.
(Zie andere kortingen op het formulier)

Alarmsystemen

VERISURE is niet INCERT-gecertificeerd.

INCERT is een vrijwillig kwaliteitslabel dat in 2002 in het leven werd geroepen door alle spelers in de sector, waaronder de verzekeraars en gespecialiseerde studiebureaus. Op dit moment zijn er in België 360 alarminstallateurs met een INCERT-certificaat.

Alle installateurs die erkend zijn door het ministerie, kunnen kiezen voor deze methode van constante kwaliteitsborging. Dat is geen vrijblijvende keuze, want het verplicht hen erg strikte kwaliteitsvoorschriften na te leven, onder het toezicht van erkende certificatieorganismen, zoals VINÇOTTE en ANPI. 

Alarmsystemen

Het gebruik van INCERT-gecertificeerde of -goedgekeurde producten is een verplichting.

Geachte INCERT gecertificeerde installateur,

Het gebruik van INCERT-gecertificeerde of -goedgekeurde producten is een verplichting voor alle gecertificeerde installateurs. Zoals u weet, wordt dit punt systematisch gecontroleerd door de inspecteurs van ANPI of VINCOTTE tijdens de technische audits.

Alarmsystemen

INCERT-logo’s

Het toepassingsgebied van het INCERT-kwaliteitslabel werd in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Het label werd aanvankelijk in het leven geroepen door de bouwsector voor de certificatie van antidiefstalproducten en beveiligingsondernemingen. Later werd het uitgebreid naar de certificatie van diefstalpreventie van voertuigen en van alarmcentrales.

In de toekomst zullen of kunnen daar nog andere sectoren aan toegevoegd worden. Dat zal onder andere het geval zijn voor de certificatie van de installatiebedrijven van videobewakingssystemen.

Algemeen

Hoe maakt u de juiste keuze voor uw alarminstallatie?

Uw toekomstige alarminstallatie moet u een gerust gevoel geven.

U moet voor 100% kunnen vertrouwen op de installateur en de oplossing die u kiest uit zijn aanbod. U moet kunnen kiezen met kennis van zaken en op basis van:

Alarmsystemen

Eis uw INCERT-conformiteitsverklaring op!

Een INCERT-gecertificeerde installateur moet voor elke nieuwe installatie een conformiteitsverklaring afleveren, waarop het risiconiveau vermeld staat.

Deze verklaring biedt u de garantie dat uw installatie een efficiënte beveiliging biedt tegen diefstal. De verzekeringsmaatschappijen kunnen ook de conformiteitsverklaring raadplegen voor ze dekkingen tegen diefstal toekennen.

Om een INCERT-conformiteitsverklaring te kunnen afleveren, moet:

Alarmsystemen

Overzicht van de technische vereisten per risiconiveau

Om de kwaliteit te garanderen, moet elke installatie die is uitgevoerd door een gecertificeerde installateur, voldoen aan de voorschriften van de technische nota T 015 deel 2. Deze technische nota wordt regelmatig bijgewerkt omdat de technieken en de alarmsector voortdurend evolueren.

Na de risicoanalyse classificeert de INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming de alarminstallatie al naargelang het risiconiveau van de te beveiligen locatie. In sommige gevallen is het de voorschrijver die het risiconiveau bepaalt (verzekeraar, studiebureau, klant enz.).

Alarmsystemen

Het jaarlijkse onderhoud: een wettelijke verplichting en een INCERT-vereiste

Het jaarlijkse onderhoud van het alarmsysteem is wettelijk verplicht (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Volgens de wetgever mag dit onderhoud worden uitgevoerd door de gebruiker zelf of door een erkende beveiligingsonderneming.

Als de gebruiker het onderhoud van zijn installatie zelf uitvoert, neemt hij de verantwoordelijkheid van de goede werking ervan op zich, met name dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en dat het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert in het geval van inbraak (uittreksel van de wet).

Alarmsystemen

Kwaliteitslabel en CE-markering!

De CE-markering is geen kwaliteitslabel! De CE-markering geeft alleen aan dat het product in overeenstemming is met de Europese basisvereisten en bijgevolg binnen de Europese Unie vrij op de markt kan worden gebracht. Door een product te labelen met een CE-markering, verklaart de fabrikant, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat zijn product voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het verkrijgen van een CE-markering. Deze CE-markering is dus geen kwaliteitslabel noch een aanduiding van geografische herkomst, maar gewoon een wettelijke markering. 

Algemeen