Overslaan en naar de inhoud gaan

Een gezamelijk kwaliteitsmerk op vrijwillige basis!

Het INCERT merk is een kwaliteitsmerk op vrijwillige basis dat door de sector van de beveiliging tegen inbraak in gebouwen, de gespecialiseerde studiebureaus en de verzekeringsmaatschappijen werd opgestart. Het INCERT merk werd later uitgebreid naar de certificatie tegen diefstal van voertuigen alsook naar alarmcentrales.

Het INCERT merk wordt beheerd door het merkcomité INCERT. Een merk dat erkend en ondersteund wordt door alle partijen betrokken bij beveiliging:

 • De verzekeringsondernemingen (Assuralia);
 • De gespecialiseerde studiebureaus;
 • De certificatie- en inspectieorganismen, alsook de bevoegde laboratoria zoals ANPI, VINCOTTE en TELEFICATION
 • De FOD Economie als waarnemer;
 • Alle beroepsfederaties van fabrikanten, invoerders en ondernemingen die actief zijn in de beveiligingssector (ACA, AGORIA, ALIA, ANPEB, FEBIAC, FEDERAUTO, FEE SECURITY, NELECTRA et TECHLINK);
 • De consumenten (OIVO);
 • De verzekeringsmakelaars

Reglementen

Het Merkcomité waakt constant over het certificatieproces en over het goede gebruik van het merk INCERT. Het vertrouwt de certificatie toe aan vermaarde onafhankelijke organismen die hiertoe erkend zijn.

Het Merkcomité baseert zich hiervoor op verschillende regelgevingen en technische nota's gepubliceerd door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC).

File Beschrijving  
Huishoudelijk
Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT (INCERT 003 Rev04)
Algemeen
Algemeen INCERT-merkreglement (INCERT 004 Rev12)
Diefstal
Reglement voor certificatie van producten tegen diefstal in gebouwen (INCERT 005 Rev08)
Beveiliging
Reglement voor de certificatie van ondernemingen voor alarmsystemen (beveiligingsondernemingen) (INCERT 006 Rev14)
Finance
Financieel Reglement (INCERT 011 Rev08)
Mobiele objecten
Reglement voor de certificatie van producten in de sector van de beveiligingsmiddelen tegen diefstal van mobiele objecten (INCERT 053 Rev04)
Inbouwbedrijven
Reglement voor de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten (INCERT 054 Rev07)
Sector comités
Huishoudelijk Reglement van de Sectorcomités (INCERT 056 Rev03)
Klachten
Reglement aangaande klachten betreffende de INCERT-certificatie (INCERT 092 Rev01)
Bewakingscentrales
Reglement voor de certificatie van bewakingscentrales (INCERT 067 Rev02)
INCERT 139
T 020 Editie 2 Aanvullende nota (INCERT 139 Rev00)
Wijziging van certificatie-instelling
Reglement ter naleving van de regels bij een aanvraag tot wijziging van certificatie-instelling (INCERT 126 Rev01)
Gebouwen: risiconiveaus
Risiconiveaus voor de inbraakalarmsystemen (INCERT 125 Rev01)
Diefstal
Reglement voor erkenning van producten tegen diefstal in gebouwen (INCERT 127 Rev04)
Video
Vragenlijst examen (INCERT 131 Rev01)
Video installateur
Certificatie van ondernemingen voor video-observatie (INCERT 130 Rev02)
Videoverdeler
Certificatie van verdelers van video-observatiemateriaal (INCERT 132 Rev02)
Video-Inbraak: overbrugging
Overbrugging certificatie beveiligingsonderneming - onderneming voor video-observatie (INCERT 129 Rev00)
Video aankoop buiten circuit
Aankoop video-observatiemateriaal buiten de gecertificeerde circuit (INCERT 136 Rev00)
Inlooptijd-activators
Inlooptijd-activators

Technische nota's

De kwaliteitsvereisten die van toepassing zijn op de ondernemingen en de producten worden bepaald door het Belgisch Elektrotechnisch Comité. Ze voldoen aan de strengste criteria. Het Belgisch Elektrotechnisch Comité staat open voor innovatie en volgt permanent de internationale technologische evolutie.

De verschillende technische nota’s specifiëren, per sector, de vereisten voor de producten en voor de installatie.

Beveiliging gebouwen:

 • T 014: Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen
 • T 014A: Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen gebruikmakend van hoogfrequentieverbindingen.
 • T 031: Algemene voorschriften met betrekking tot proeven op alarmsystemen met inbegrip van de eisen van de norm NBN EN 50131
 • T 015 deel 2: Algemene voorschriften voor de inbraakalarmsystemen
 • T 033 : Aanvullende voorschriften voor proeven op alarmsystemen
 • T 034 : Algemene voorschriften met betrekking tot proeven op alarmsystemen niet gedekt door de eisen van de NBN EN 50131

Beveiliging voertuigen:

 • T 022: Montagevoorschriften voor inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten.
 • T 021A: Voorschriften voor de installatie voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal immobilisatiesystemen IM & IA
 • T 021B: Voorschriften voor de installatie voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal alarmsystemen AL & IA
 • T 021C: Voorschriften voor de installatie voor de beveiliging van mobiele objecten na diefstal voertuigvolgsystemen TT
 • T 021D: voorschriften voor de installaties voor de beveiliging van mobile objecten na diefstal nadiefstalsystemen AT 

Voor de alarmcentrales

 • T 020: Specificaties voor bewakingscentrales.

Deze verschillende technische nota’s kunnen via het BEC gekocht worden. (https://www.ceb-bec.be/nl/publicaties).